!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Perleberg

Perlebrak


Tierpark Perleberg
Perleberg Animal Park
53°03'54"N, 11°51'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0025A
     
 
Wilsnacker Chaussee 1
19348 Perleberg
GERMANY
 
+49 3876789892
 
+49 3876301386
 
tierparkperleberg☼yahoo.com
 
www.tierparkperleberg.de
na stránkách města • on site of the city: www.stadt-perleberg.de/...
 
 
městská zoo ležící na na okraji lesa nedaleko Perlebergu, která patří mezi největší turistické atrakce celého okresu. Medvědi, vlci, rysi, jezevci, mývali, surikaty, makaci, kotuli, lemuři, jeleni, daňci, divočáci, zubři, kozorožci, velbloudi, lamy, klokani, dikobrazi, emu, sovy, dravci, papoušci, bažanti, jeřábi, čápi, ibisi, vodní ptáci...

municipal zoo lying on the edge of a wood near Perleberg, which is one of the largest tourist attractions of the entire district. Bears, wolves, lynxes, badgers, raccoons, meerkats, macaques, squirrel monkeys, lemurs, red and fallow deer, wild boars, wisents, ibexes, camels, lamas, wallabies, porcupines, emus, owls, birds of prey, parrots, pheasants, cranes, storks, ibises, waterfowl...

dětské hřiště, dětská zoo, sbírka starých zemědělských strojů
children's playground, children's zoo, collection of old agriculture facilities

restaurace, kiosek
restaurant, kiosk

7. října 1964
7th October 1964

městské
municipal

15 ha

 
N/A

N/A N/A N/A ~100 / ~410
(2017)
N/A N/A N/A
 
2009
1984
         


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.06. 2018 Poslední úprava 10.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.