!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Potsdam

Pódstupim   Podstupim  Postupim

původně • originally: Poztupimi


Falkenhof Waldhaus Großer Ravensberg
Falconry Waldhaus Großer Ravensberg
52°21'44"N, 13°04'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0043B
     
 
Ravensberggestell 2
14478 Potsdam
GERMANY
 
+49 3312707687
+49 1796969455
 
+49 3312012885
 
waldhaus-potsdam☼t-online.de
info☼waldhaus-potsdam.de
 
www.waldhaus-potsdam.de
 
sokolnický dvůr (voliéry i letové ukázky), dětská zoo a záchranná stanice v lesním areálu Großer Ravensberg - draví ptáci, sovy (některé druhy pro reintrodukci), domácí zvířata (mývali, kozy, králíci, andulky, pávi, drůbež...), místní hendikepovaná divoká zvířata (kuny, veverky, srnci, zajíci, ježci, sovy, sojky, vrány, drobní pěvci, labutě...)

falconry (aviaries and also flying displays), petting zoo and a rescue station in the Großer Ravensberg forest area - birds of prey, owls (some species for reintroduction), domestic animals (raccoons, goats, rabbits, budgies, peacocks, poultry...) handicapped local wild animals (martens, squirrels, roe deer, hares, hedgehogs, owls, jays, crows, small songbirds, swans...)

letové ukázky dravců, dětská zoo, dětské hřiště, obchod se suvenýry, lovecká výstava, dřevěné sochy, lesní škola
birds of prey flying displays, petting zoo, children's playground, souvenir shop, hunting exhibition, wooden sculptures, forest school

kiosek
kiosk

říjen 1999 - založení spolku (a následně vytvoření areálu Großer Ravensberg), 15. prosince 2003 - sokolnický dvůr a dětská zoo
October 1999 - foundation of the association (and then creation of the area of Großer Ravensberg); 15th December 2003 - falconry and petting zoo


Wald-Jagd-Natur-Erlebnis e.V. (registrovaný spolek • registered association)

0,8 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~22 / ~ 90
(2017)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2018 Poslední úprava 24.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.