!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Tempelfelde

některé zdroje uvádí Sydower Fließ (dvě dříve samostatné obce Tempelfelde a Grüntal tvoří od r. 1998 novou obec Sydower Fließ) • -> some souces mention Sydower Fließ (two formerly indepentdent villages of Tempelfelde and Grüntal make comprise new village of Sydower Fließ since 1998)


Wildkatzenzentrum Felidae
Wild Cat Centre Felidae
52°43'34"N, 13°42'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0046A
     
 
Siedlung 3
16230 Sydower Fließ OT Tempelfelde
GERMANY
 
+49 3337463270
 
+49 3094419318
 
info☼wildkatzen-barnim.de
 
www.wildkatzen-barnim.de
 
soukromá zoo šelem (hlavně kočkovitých) - tygři (i bílí), levharti, irbisi, gepardi, levharti obláčkoví, kočky cejlonské, kočky rybářské, kočky krátkouché, servali, karakali, oceloti, jaguarundi, fosy, tayry, binturongové, ženetky tečkované, cibetky tangalunga, pucholové žíhaní (jediní v Evropě), grizoni velcí, krahujci, pávi...

private zoo of beasts of prey (mainly of Felids) - tigers (also white), leopards, snow leopards, cheetahs, clouded leopards, rusty-spotted cats, fishing cats, Amur leopard cats, servals, caracals, ocelots, jaguarundis, fossas, tayras, binturongs, small-spotted genets, Malayan civets, banded palm civets (the only in Europe), greater gisons, sparrowhawks, peacocks...

N/A

N/A

1998 - začátek výstavby
1998 - beginning of building

soukromé - Renato Rafael (Felidae Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Barnim) a spolek Raubkatzen Barnim e.V.
private - Renato Rafael (Felidae Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Barnim) and an association of Raubkatzen Barnim e.V.

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2014
           


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2018 Poslední úprava 24.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.