!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Berlín • Berlin
Berlin

 
Berlin

Balin  Bälliin; Bärliin  Berlin; Barliń  Berlín

1949 - 1990 dvě samostatné části: Berlín (neoficiálně Východní Berlín) v NDR a Západní Berlín (West-Berlin; Westberlin, později oficiálně Berlin (West)) de facto samostatná městská republika, ačkoli oficiálně součást NSR • 1949 - 1990 two independent parts: Berlin (unofficially East Berlin) in GDR and West Berlin (West-Berlin, Westberlin, later oficially Berlin (West)) de facto independent city republic, athought officially part of FRG


† Menagerie des Großen Kurfürsten Friedrich III.
Menagerie of Great Elector of Frederick III
52°31'54"N, 13°13'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BE-0002M†
     
 
Vorwerk Ruhleben
Berlin
GERMANY
 
- - -

braniborský kurfiřt Fridrich III. (také pruský král jako Friedrich I. Pruský) měl na zemědělském dvoře Ruhleben (Vorwerk Ruhleben), který tehdy patřil k zámku Charlottenburg, svou menažerii - dvě velké nádrže pro vodní ptáky, výběhy divokých savců a ptáků a jelení zahrada. Některá zvířata pocházela z cest holandských námořníků při objevování Zlatého pobřeží (záp. Afrika v Guinejském zálivu), většina jich ale směrovala do menažerií v Oranienburgu a Potsdamu.
Zvěřinec zanikl po smrti krále. Na jeho místě dnes stojí čistírna odpadních vod (Klärwerk Ruhleben).

Brandenburg Elector of Frederick III (also Prussian king as Frederick I of Prussia) had a menagerie in Ruhleben farm yard (Vorwerk Ruhleben), which then belonged to the Charlottenburg Palace. The menagerie had two large reservoirs for waterfowl, pens for wild mammals and birds and deer garden. Some animals originated from voyages of Dutch sailors while exploring the Gold Coast (west. Africa in the Gulf of Guinea), but most of them were directed to the menageries in Oranienburg and Potsdam.
Menagerie was abolished after the death of King. A wastewater treatment plant (Klärwerk Ruhleben) stands at this place now.

~1695

~1713

braniborský kurfiřt Friedrich III. a pruský král (jako Friedrich I. Pruský)
Brandenburg Elector Frederick III and Prussian king (as Frederick I of Prussia)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.07. 2016 Poslední úprava 16.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.