!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Berlín • Berlin
Berlin

 
Berlin

Balin  Bälliin; Bärliin  Berlin; Barliń  Berlín

1949 - 1990 dvě samostatné části: Berlín (neoficiálně Východní Berlín) v NDR a Západní Berlín (West-Berlin; Westberlin, později oficiálně Berlin (West)) de facto samostatná městská republika, ačkoli oficiálně součást NSR • 1949 - 1990 two independent parts: Berlin (unofficially East Berlin) in GDR and West Berlin (West-Berlin, Westberlin, later oficially Berlin (West)) de facto independent city republic, athought officially part of FRG


† Schmetterlingslust Berlin
Schmetterlingshaus im Britzer Garten
Berlin Butterefly Plaeasure • Butterfly house in Britzer Garden
52°25'55"N, 13°24'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BE-0019A†
     
 
Blitzer Garten
12349 Berlin
GERMANY
 
N/A

menší soukromý motýlí dům krátce existoval v Blitzer Garten (1994-98). Bylo zde asi 25 druhů tropických (převážně asijských) motýlů. Motýlí dům byl v roce 1998 zavřen, nový měl být postaven v centru Berlína, ale nakonec se to nezdařilo.

smaller private butterfly house shortly existed in Blitzer Garten (1994-98). There were about 25 speciešs of tropical (mostly Asian) butterflies. The Butterfly House was closed in 1998, the new should be built in the heart of Berlin, but finally it not happened.

1994

1. listopadu 1998
1st November 1998

soukromé (Klaus Wenzel)
private (Klaus Wenzel)

N/A

N/A

N/A

~ 25 / ~300 0 0 ~ 25 / ~300
(1998)
0 0 0
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.07. 2016 Poslední úprava 24.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.