!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Berlín • Berlin
Berlin

 
Berlin

Balin  Bälliin; Bärliin  Berlin; Barliń  Berlín

1949 - 1990 dvě samostatné části: Berlín (neoficiálně Východní Berlín) v NDR a Západní Berlín (West-Berlin; Westberlin, později oficiálně Berlin (West)) de facto samostatná městská republika, ačkoli oficiálně součást NSR • 1949 - 1990 two independent parts: Berlin (unofficially East Berlin) in GDR and West Berlin (West-Berlin, Westberlin, later oficially Berlin (West)) de facto independent city republic, athought officially part of FRG


Naturschutzstation Malchow
Malchow Nature Conservation Station
52°34'45"N, 13°28'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BE-0010B
     
 
Dorfstr. 35
13051 Berlin-Lichtenberg
GERMANY
 
+49 3092799830
 
+49 3092799831
 
info☼naturschutz-malchow.de
 
www.naturschutzstation-malchow.de
 
Stanice ochrany přírody má naučnou stezku a malé veřejné akvárium zvané Arvid-Goltz-Aquarium - 17 nádrží s asi 20 druhy původních ryb a několika bezobratlými (rak pruhovaný, škeble rybničná) a také přírodní akvárium (rybník) na zahradě a stádo skotského a Heckova skotu (tzv. pratuři).

The Nature Conservation Station has a nature trail and a small public aquarium called Arvid-Goltz-Aquarium - 17 tanks with about 20 species of native fish and several invertebrates (spinycheek crayfish, swan mussel) and a natural aquarium (pond) in the garden and a flock of highland and Heck cattle (so-called aurochs).

přírodní farmový obchod, naučná stezka, různé ekologické aktivity, divocí čápi
nature farm shop, nature trail, various ecology activities, wild storks

kavárna
cafeteria

1994 - akvárium (Arvid Gotz); (1992 - založení spolku), červen 2011 - přemístění akvária na nové místo
1994 - aquarium (by Arvid Gotz); (1992 - foundation of the organisation), June 2011 - relocation of aquarium to new place

registrovaný spolek - Förderverein Naturschutzstation Malchow e. V.
registered voluntary organisation - Förderverein Naturschutzstation Malchow e. V.

~ 0,85 ha (celá stanice • the whole station)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A 28 / ?
(2015)
N/A N/A N/A
 
2016
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.07. 2016 Poslední úprava 22.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.