!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Wolgast

Volehošť, Volhošť, Bolhošť

historicky • historically: Voligost, Hologost, Hologosta, Ologost, Woligost, Woligast, Wologost, Wolegast, Wolgust, Walagost, Walogost, Waløgost, Waloguslum, Walagust, Walegusth, Walægust, Walgust, Valagust, Wołogoszcz, Valegust


Familientierpark Wolgast Tannenkamp
Wolgast Tannenkamp Family Animal Park
předešlé názvy  •  former names
1961 - 1981 (?)
(DEU) Heimattiergarten Wolgast
(ENG) Wolgast Local Animal Garden

1981 (?) - 2014
(DEU) Tierpark Tannenkamp Wolgast
(ENG) Wolgast Animal Park Tannenkamp
54°04'16"N, 13°46'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0015A
     
 
Am Tierpark 1-2
17438 Wolgast
GERMANY
 
+49 3836203713
 
+49 3836234076
 
info☼tierparkwolgast.de
 
www.tierparkwolgast.de +
 
stavba tierparku začala 1960, v následujícím roce byl otevřen, ale až v 1963 přišlo oficiální povolení úřadů. Původně Heimattiergarten (lokální zookoutek) provozovaný Lesní správou Stralsund, přešel v roce 1981 pod město a 1994 pod nadaci. Po roce 1990 většina výběhů a expozic zrekonstruována.
Lesní zoo původně s místními druhy zvířat, dnes i několik exotických.
Vlci, vydry, surikaty, mývali, nosáli, malpy, lemuři, kosmani, jeleni, divočáci, dikobrazi, klokani, emu, nutrie, čápi, vodní ptáci, domácí zvířata... Dříve také medvědi, kteří byli vlajkovými zvířaty Tierparku, jejich chov byl zrušen kvůli malému výběhu.

construction of Tierpark began in 1960 and was opened in the following year, however only in 1963 the official permission from the authorities came. Originally Heimattiergarten (mini zoo of local animal species) operated by the Forestry Organisation Stralsund, passed under municipality in 1981 and in 1994 under the Foundation. After 1990, most of the enclosures and exhibitions was refurbished.
Forest Zoo originally with local species of animals, today also several exotic.
Wolves, otters, meerkats, raccoons, coatis, capuchins, lemurs, marmosets, deer, wild boars, porcupines, wallabies, emus, nutrias, storks, waterfowl, domestic animals... Formerly also the bears which were flagship animals of the Tierpark, their breeding was finished due to a small enclosure.

dětská zoo, dětské hřiště
petting zoo, children's playground

kavárna
café

říjen 1960 - počátek stavby; 1. května 1961 - otevření; 23. března 1963 - oficiální schválení stavby
October 1960 - beginning of the building; 1st May 1961 - opening; 23rd March 1963 - official authorization of the building

spolek Tierpark Wolgast Tannenkamp e.V.;  původně Lesní závod Stralsund (Forstwirtschaftsbetrieb Stralsund), pak město (1981 - 1994)
voluntary association of Tierpark Wolgast Tannenkamp e.V.; originally Forestry organisation Stralsund (Forstwirtschaftsbetrieb Stralsund), than municipality (1981 - 1994)

10 ha

 
1) Stručně o tierparku

N/A N/A N/A ~40 / ~300
(2015)
N/A N/A N/A
 
2016
~2009
1984
       


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 3 min 05 sec)
Image 1 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 3 min 05 sec)
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 3 min 05 sec)
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 2 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 3 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 4 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 5 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 6 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 7 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 8 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 9 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 10 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 11 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 12 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 13 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 14 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 15 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 16 of 16
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008

  Stránka vytvořena 03.08. 2016 Poslední úprava 03.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.