!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zamárdi
 

Tengeri Akvárium Zamárdi
Zamárdi Marine Aquarium
46°52'34"N, 17°56'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-HU-XX-0028B
     
 
H-8621 Zamárdi
Akácfa u 4/a
HUNGARY
 
+36 84347349
+36 2277496
 
+36 84347349
+36 2277496
 
tengeriaquarium☼externet.hu
 
www.tengeriaquarium.hu
 
maličké mořské akvárium - 18 nádrží ve třech místnostech, okolo 100 druhů zvířat - především středozemní a tropické ryby a několik druhů mořských bezobratlých (sasanky, korály atd.).
S největší pravděpodobnější tomuto akváriu předcházelo Tengeri Akvárium v Siófoku (ovšem informace o tom nejsou dostupné).

tiny marine aquarium - 18 tanks in three rooms, about 100 animal species - especially the Mediterranean and tropical fishes and several species of marine invertebrates (anemones, corals etc.).
Most likely the aquarium was preceded by Tengeri akvárium in Siofok (but more information about that are not available).

obchod se suvenýry, prodej mušlí, ryb, akvaristických potřeb apod. minerálů; množství turistických aktivit Balatonu
souvenir shop, selling of shells, fishes, fishkeeping and aquarium needs and facilities and so on; many tourist attractions of Balaton

X

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
1) Stručně o akváriu

N/A N/A 0 N/A
0 0 0
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 05.08. 2010 (Video: 2 min 09 sec)
Image 1 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010 (Video: 2 min 09 sec)
Roman Hynek, 05.08. 2010 (Video: 2 min 09 sec)
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 2 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 3 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 4 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 5 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 6 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 7 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 8 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 9 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 10 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 11 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 12 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 13 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 14 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 15 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 16 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010
Image 17 of 17
Roman Hynek, 05.08. 2010
Roman Hynek, 05.08. 2010

  Stránka vytvořena 26.11. 2010 Poslední úprava 26.11. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.