!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Grūtas

 Грутас [Grutas]

 obvykle se uvádí • usually is mentioned:  Druskininkai


Grūto Parkas
Grūtas Park Парк Грутас (Грюто Парк) [Park Grutas (Gryuto Park)]
54°01'19"N, 24°04'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-LT-XX-0004A
     
 
Grūtas
LT-4690, Druskininkai
LITHUANIA
 
+370 31355511
+370 68242320
 
+370 31347451
 
info☼grutoparkas.lt
 
www.grutoparkas.lt
 
soukromý park - sovětské muzeum či muzeum sovětské socialistické ideologie (lidově zvaný též Stalinword nebo Leninland) - nejrůznější socialistické artefakty, sochy mnoha komunistů, vojenská technika, rozsáhlá knihovna, předměty z gulagů, socialistický lunapark (dětské hřiště), sovětské autobusy, železniční vagóny apod. Jednou z největších součástí parku je také Mini zoo v socialistickém stylu - medvědi, mývali, kuny, paviáni, velbloudi, lamy, jeleni, daňci, siky, ovce, kozy, osli, poníci, jaci, skotský skot, dikobrazi, pštrosi, nandu, emu, sovy, dravci, papoušci, bažanti, jeřábi, ibisi, čápi, vodní ptáci, mnoho plemen slepic a holubů...

private park - Soviet museum or museum of Soviet socialistic ideology (colloquially called also Stalinword or Leninland) - various socialist artefacts, statues of many communists, army equipment, extensive library, items from gulags,  socialistic lunapark (children's playground), Soviet buses, railway carriages etc. One of largest part of the park is also a mini zoo in socialistic style - bears, raccoons, martens, baboons, camels, lamas, red, fallow and sika deer, sheep, goats, donkeys, ponies, yaks, highland cattle, porcupines, ostriches, rheas, emus, owls, raptors, parrots, pheasants, cranes, ibises, storks, waterfowl, many breeds of chickens and pigeons etc.

prohlídky s audio průvodcem; dětské hřiště (lunapark), obchod se suvenýry, pořádání různých socialistických svátků. V roce 2001 obdržel Grūtas Park a jeho zakladatel a majitel Viliumas Malinauskas Nobelovu cenu míru. Roku 2007 začal spor o autorská práva autorů sedmi soch. Autorský svaz požadoval 6% z příjmů parku, proto byly tyto sochy přesunuty mimo park, kde jsou vidět zdarma.

audio guided tours; children's playground (lunapark), souvenir shop, organizing various socialist holidays. In 2001 Grūtas Park and its founder and owner Viliumas Malinauskas won the Nobel Peace Prize. In 2007 a dispute began about the copyright of authors of seven statues. Copyright Association demanded 6% of the receipts the park, so these statues were moved out of the park, where are seen for free.

kavárna
cafe

1. dubna 2001 (Viliumas Malinauskas)
1st April 2001 (by Viliumas Malinauskas)

soukromé (Viliumas Malinauskas)
private (Viliumas Malinauskas)

20 ha - celý park (z toho přibližně 9 ha zoo)
20 ha - the whole park (approximately 9 ha of that is the zoo)

N/A

1) Stručně o parku

0 0 0 ~96 / ?
(2018)
0 ~79/? ~17 / ?
 
~2017 2011          
 

   

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 02.08. 2018 (Video: 05 min 01 sec)
Image 1 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018 (Video: 05 min 01 sec)
Roman Hynek, 02.08. 2018 (Video: 05 min 01 sec)
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 2 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 3 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 4 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 5 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 6 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 7 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 8 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 9 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 10 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 11 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 12 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 13 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 14 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 15 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 16 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 17 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 18 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 19 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 20 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 21 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 22 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 23 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 24 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 25 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 26 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 27 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 28 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 29 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 30 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 31 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 32 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 33 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 34 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 35 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 36 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 37 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 38 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 39 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 40 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 41 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 42 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 43 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 44 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 45 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 46 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 47 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 48 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 49 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 50 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 51 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 52 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 53 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 54 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 55 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 56 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 57 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 58 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 59 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 60 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 61 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 62 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 63 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 64 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 65 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 66 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 67 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 68 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 69 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 70 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 71 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 72 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 73 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 74 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 75 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 76 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 77 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 78 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 79 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 80 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 81 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 82 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 83 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 84 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 85 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 86 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 87 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 88 of 88
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018

  Stránka vytvořena 06.03. 2011 Poslední úprava 28.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 27. 08. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:27. 08. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.