!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Žalktynė

Жалктыне [Zhalktyne]

 často se uvádí • often is mentioned:  Dubingiai


Dubingių žirgynas MiniZoo
Dubingiai Stable MiniZoo
  Минизоопарк конюшни Дубингяй [Minizoopark konyushni Dubingyay]
55°02'24"N, 25°24'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LT-XX-0009A
     
 
Žalktynės k. 14a
33263 Molėtų r. sav.
LITHUANIA
 
+370 65656333
 
+370 52169263
 
info☼dubingiuzirgynas.lt
 
www.dubingiuzirgynas.lt/...
 
mini zoo rekreačního komplexu - minizoo jen svým významem, protože jde o celkem velké zařízení - jeleni evropští, milu a daňci, mufloni, velbloudi, lamy, alpaky, ovce, kozy, poitouští i obyčejní osli, poníci, klokani, pštrosi, bažanti, labutě, domácí drůbež... (dříve i zebry) - téměř vše přístupné nejen pěšky, ale na vodním šlapadle (jako jakési vodní safari)

mini zoo of the recreation complex - minizoo only by its importance because it is rather large facility - red fallow and Pere David's deer, muflons, camels, lamas, alpacas, sheep, goats, poitou and common donkeys, ponies, wallabies, ostriches, pheasants, swans, domestic poultry ... (formerly also zebras) - almost all accessible not only by foot but also by water pedal boats (like some kind of water safari)

projížďky / prohlídky na šlapadlech, dětské hřiště, koupání, ubytování
paddle boat riding / zoo visit, children's playground, swimming, accommodation

restaurace
restaurant

N/A (asi 2013)
N/A (may be 2013)

soukromé - UAB "Dubingių žirgynas" (akciová společnost)
private - UAB "Dubingių žirgynas" (limited company)

~150 ha - celý  park, včetně zatím neobestavěných prostor (zoo s jezerem asi 31 ha z toho)
~150 ha - the whole park, including unenclosed land (the zoo with lake is about 31 ha of that)

N/A

1) Stručně o zoo

0 0 0 ~44 / ?
(2018)
0 ~23 / ? ~21 / ?
 
2018            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 01.08. 2018 (Video: 03 min 41 sec)
Image 1 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018 (Video: 03 min 41 sec)
Roman Hynek, 01.08. 2018 (Video: 03 min 41 sec)
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 2 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 3 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 4 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 5 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 6 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 7 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 8 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 9 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 10 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 11 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 12 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 13 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 14 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 15 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 16 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 17 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 18 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 19 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 20 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 21 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 22 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 23 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 24 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 25 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 26 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 27 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 28 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 29 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 30 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 31 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 32 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 33 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 34 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 35 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 36 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 37 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 38 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 39 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 40 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 41 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 42 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 43 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 44 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 45 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 46 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 47 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 48 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 49 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 50 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 51 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 52 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 53 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 54 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 55 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 56 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 57 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 58 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 59 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 60 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 61 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 62 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 63 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 64 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 65 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 66 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 67 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 68 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 69 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 70 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 71 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 72 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 73 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 74 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 75 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 76 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 77 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 78 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 79 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 80 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 81 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 82 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 83 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 84 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 85 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 86 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 87 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 88 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 89 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 90 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 91 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 92 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 93 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 94 of 94
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018

  Stránka vytvořena 30.08. 2018 Poslední úprava 30.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.