!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Centrální federální okruh • Central Federal District
Центральный федеральный округ

 
Ivanovo

Иваново [Ivanovo]  Иваново ош [Ivanovo osh]  Ivanovo

->1932 Ivano-Voznesensk (Иваново-Вознесенск)


Ivanovo Zoo
Ivanovo Zoological Park
Ивановский зоопарк [Ivanovskiy zoopark] • Ивановский зоологический парк [I. zoologicheskiy park]
 
předešlé názvy  •  former names
-> 2004
(ENG) Children's City Zoological Park
(RUS) Городской детский зоологический парк [Gorodskoy detskiy zoologicheskiy park]
57°00'22"N, 40°56'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-CE-0009A
     
 
Leningradskaya 2a
Ivanovo, 153005
RUSSIA
 
+7 4932323661
+7 4932323666
+7 4932343200
+7 4932300958
 
+7 4932300958
 
ivanovozoo☼mail.ru
zooivanovo☼mail.ru
maxvolzok☼mail.ru
 
www.ivanovozoo.ru  
 
zoo vznikla z Kroužku mladých přírodovědců (který existoval od 80. let) - v roce 1992 byl pronajat pozemek na kolekci zvířat, která už se nevešla do dvou místností Paláce pionýrů a školáků. Oficiálně však byla založena až 1. dubna 1994, kdy byl vydán výnos o založení a otevřena o další 2 roky později - 14. září 1996. Již od začátku se zoo potýkala s nedostatkem financí a ani nyní není v dobrém stavu. Okolo 180 druhů zvířat - medvědi, tygři, lvi, rysi, vlci, dhoulové, lišky, malé kočky, nosáli, jezevci, opice, velbloudi, jeleni, daňci, sobi, zubři, kozy, poníci, osli, pštrosi, emu, jeřábi, čápi, dravci, sovy, papoušci, tukani, turaka, racci, vodní ptáci, drůbež...

the zoo originated from the Circle of Young Naturalists (which has existed since the 80s) - in 1992, the land was leased for the animal collection that didn't fit into two rooms of Palace of Pioneers and Schoolchildren. However, it was officially founded only 1st April 1994, when a decree on the establishment was issued and opened a further two years later - 14th September 1996. Already from the beginning, the zoo faced a shortage of funds and even now is not in good condition. Around 180 species of animals - bears, tigers, lions, lynxes, wolves, dholes, foxes, small cats, coatis, badgers, monkeys, camels, deer, fallow deer, reindeer, wisents, goats, ponies, donkeys, ostriches, emus, cranes, storks, raptors, owls, parrots, toucans, turacos, gulls, waterfowl, poultry...

N/A

N/A

1992 - založení zoo - de facto ; 1. dubna 1994 - založení zoo - de iure; 14. září 1996 - otevření
1992 - foundation of zoo - de facto; 1st April 1994 - foundation of zoo - de iure; 14th September - opening

městská
municipal

2,16 ha

 
1) История зоопарка
2) Stručně o zoo

4 / ? 2 / 7 0 154 / 708+
(2012)
4 / 10 91 / 437 53 / 254
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 22.05. 2012 (Video: 3 min 35 sec)
Image 1 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012 (Video: 3 min 35 sec)
Roman Hynek, 22.05. 2012 (Video: 3 min 35 sec)
Andrei Kotkin, 03.05. 2008
Image 2 of 34
Andrei Kotkin, 03.05. 2008
Andrei Kotkin, 03.05. 2008
Andrei Kotkin, 03.05. 2008
Image 3 of 34
Andrei Kotkin, 03.05. 2008
Andrei Kotkin, 03.05. 2008
Andrei Kotkin, 03.05. 2008
Image 4 of 34
Andrei Kotkin, 03.05. 2008
Andrei Kotkin, 03.05. 2008
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 5 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 6 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 7 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 8 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 9 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 10 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 11 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 12 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 13 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 14 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 15 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 16 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 17 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 18 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 19 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 20 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 21 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 22 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 23 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 24 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 25 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 26 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 27 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 28 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 29 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 30 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 31 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 32 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 33 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012
Image 34 of 34
Roman Hynek, 22.05. 2012
Roman Hynek, 22.05. 2012

  Stránka vytvořena 25.03. 2013 Poslední úprava 25.03. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.