!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yevpatoriya

Yevpatoria; Eupatoria  Євпаторія [Yevpatoriya]   Евпатория [Yevpatoriya]   Kezlev    Jevpatorija


Yevpatoriya Aquarium (in Frunze Park)
Yevpatoria Aquarium and Terrarium
 Євпаторійський акваріум  [Yevpatorys'kyy akvarium] • Євпаторійський акваріум і тераріум  [Y. a. i terarium]
Евпаторийский аквариум [Yevpatoriyskiy akvarium] • Евпаторийский аквариум и террариум [Y. a. i terrarium]
45°10'57"N, 33°21'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0083A
     
 
Park im. Frunze
ul. Gorkogo 5a1
Yevpatoriya, 97403
AR Krym
UKRAINE
 
+7 9788556607
+7 3656944373
 
N/A
 
aquarium_evp☼ukr.net
 
www.evpaquarium.com
 
mořské akvárium a terárium, původně v patře budovy Sanatoria Pobeda - ještě před pár lety druhé největší akvárium Ukrajiny (za Sevastopolem). V roce 2010 bylo postavené úplně nové moderní dvoupatrové akvárium v sousedním Parku Frunzeho (přímo na místě, kde stávala socha Frunzeho - asi 250 m od původního umístění v Sanatoriu). Více než 100 druhů (přes 1000 kusů) ryb, paryb a bezobratlých Atlantského oceánu (pobřeží Mexika), Tichého oceánu (pobřeží jv Asie, Japonské moře) a Černého moře + krokodýli a želvy...

marine aquarium and terrarium, originally on upstairs of Pobeda Sanatorium - just a few years ago, second largest aquarium of Ukraine (after Sevastopol). In 2010 brand new modern two-storeyed aquarium was built  in the neighbouring Frunze Park (right on the spot where the Frunze's statue stood - about 250 m from original place in Sanatorium). More than 100 species (over 1000 specimens) fish, cartilaginous fishes and invertebrates of Atlantic ocean (coast of Mexico), Pacific (coast of SE Asia, Sea of Japan) and Black Sea + crocodiles and turtles...

množství atrakcí Zábavního parku Frunzeho, blízko je i delfinárium (asi 250 m)
many attraction of Amusement Frunze Park, near is also dolphinarium (about 250 m)

N/A

N/A, od 1. května 2010 na novém místě
N/A, since 1st May 2010 in new location

městské (?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A cca 100+ / 1000+
(2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Image 1 of 6
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Image 2 of 6
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Image 3 of 6
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Image 4 of 6
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Image 5 of 6
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Image 6 of 6
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011

  Stránka vytvořena 11.01. 2011 Poslední úprava 01.02. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.