!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
* Krymský federální okruh - de facto součást Ruska, de iure však stále část Ukrajiny, proto je řazen na stránkách Ukrajiny.

* Crimean Federal District - de facto part of Russia, however de jure still part of Ukraine, so that it is listed in pages of Ukraine.
 
  vyberte federální okruh ze seznamu nebo klikněte do mapy
   ◄ select federal district from the list or click to the map

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.