!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Vyberte si konkrétní položku v menu... K dispozici je několik stránek - např. slovníček (jak se řekne zoo v asi 200 jazycích), GPS (soubory ov2 - POI, tedy body zájmu pro navigace TomTom), fonty (seznam použitých fontů i jazyků), převodník (převod všech oficiálních měn světa), odkazy atd.

Choose a specific item in the menu ... Several pages are available - e.g. a dictionary (how to say zoo in about 200 languages​​), GPS (ov2 files - POI, ie points of interest for TomTom navigation), fonts (list of used fonts and languages​​), converter (conversion of all official currencies of the world), links etc.


 

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.