!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
       
Intro      
Home      
  WZD WZD    
     O WZD   About WZD  
     Pravidla seznamu  The Rules of the list  
    Legenda • Legend  
    Mapa stránek • Site Map  
      ZOO Afrika • ZOO Africa
      ZOO Asie • ZOO Asia
      ZOO Evropa • ZOO Europe
      ZOO Střední America • ZOO Central America
     Formulář pro nová data   Form for new data  
    Poděkování • Thanks  
    Jak můžete pomoc • How you can help  
    Kontakt • Contact  
  ZOO - svět ZOO - World    
    Evropa   Europe ►►► podrobný seznam • detailed list
    Asia   Asia ►►► podrobný seznam • detailed list
    Severní Amerika   North America  
    Střední Amerika   Central America ►►► podrobný seznam • detailed list
    Jižní Amerika   South America  
    Austrálie   Australia  
    Afrika   Africa ►►► podrobný seznam • detailed list
    - Asociace • Associations -  
      ZOO asociace • ZOO Associations
      ZOO organizace • ZOO Organisations
    Historie zoo • History of zoos (8 stránek • 8 pages)  
  Propagace ZOO  ZOO Propagation    
    Evropa   Europe  
    Asia   Asia  
    Severní Amerika   North America  
    Střední Amerika   Central America  
    Jižní Amerika   South America  
    Austrálie   Australia  
    Afrika   Africa  
    Svět (mezinárodní) • World (international)  
       
    Asociace • Association  
    WZD pohledy • WZD postcards  
    Plemenné knihy • Studbooks  
    GALERIE • GALLERY  
    Na výměnu !!! • For the swop !!! (11 stránek • 11 pages)  
  Mix    
    Download  
    ZOO "slovníček" • ZOO "dictionary"  
    Jazyky a fonty • Languages and fonts  
    POI pro GPS navigace • POI for GPS navigations  
    Převodník měny • Currency converter  
    Odkazy • Links  
       
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.