!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
  Asociace zoologických zahrad • Association of Zoological Gardens  
  Regionální i národní asociace zoologických zahrad a akvárií. 
Regional and national Associations of zoological gardens and Aquariums.
 
Zoo organizace, organizace ochrany přírody apod. • Zoo organisations, Conservation organisations etc.

  Organizace, instituty apod. úzce spjaté se zoologickými zahradami, organizace na ochranu přírody spolupracující se zoo atd.
Organisations, institutes etc. closely linked to zoological gardens, conservation organisations cooperative with zoos, etc.
 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.