!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
     
      Cílem WZD je vytvoření co nejkompletnější online databáze světových zoologických zahrad a podobných zařízení. Tato databáze nemá sloužit jen jako pouhý seznam, ale má poskytnout i užitečné textové a vizuální informace. V databázi WZD budou na stránce každé zoo v rámci možností (a dostupnosti) uvedeny vedle základních údajů, také texty, fotky, mapy, obrázky, soubory či krátká videa z našich zdrojů i z oficiálních tiskových materiálů nebo internetových stránek.

    Seznamů zoologických zahrad existují jistě desítky, ovšem žádný není a ani se neblíží kompletnosti. Snahou WZD proto bude podat co nejucelenější přehled, doplněný též zaniklými zoologickými zahradami. Základní texty budou psané dvojjazyčně (česky a anglicky), jednotlivé příspěvky pak budou v nejrůznějších jazycích, které budou k dispozici. Pro větší srozumitelnost bude členění stránek podle logických geografických posloupností, tzn. svět ► kontinent ► země ► nižší administrativní jednotka (bude-li třeba) ► zoo. Vše bude řešeno jednoduchou formou klikacích map (s bublinkovou informací). Mapy kontinentů budou ještě doplněny abecedním seznamem s vlajkami zemí. Vlastní stránky jednotlivých zoo budou mít totožnou struktury a totožné položky. Z důvodu většího multijazyčného použití budou veškeré položky bez nadpisů, opatřeny jen srozumitelnými ikonkami (s bublinkovou nápovědou).

     Sestavit takovou databázi je velmi obtížné hned z několika důvodů. Jednak je to obrovská časová náročnost, zvýšená faktem, že jde o nevýdělečnou činnost a jednak jsou to problémy faktické. Informace jsou často velmi obtížně dostupné (především informace ze zemí méně vyspělých a nelatinkových). A pak jde též o zádrhel, který je na první pohled triviální - co je vlastně zoo...?!

    Jistě, každý ví, co je zoo, méně lidí už by dokázalo zoo definovat a jen málo kdo stanovit přesné hranice. Nejde ani tolik o to, co je zoo, jako spíše, co je ještě zoo a co už ne. Pojem zoo, zahrnující též ostatní zvířecí zařízení (akvária, terária, ptačí parky atd.) je velmi široký a pravděpodobně žádná pravidla jej nevymezují naprosto přesně. Po světě je mnoho typů zařízení sloužících k chovu zvířat - krom samotných zoo, jsou to i zařízení, která ač se jinak jmenují jsou de facto zoo nebo "jiné zoo". Ale kam až sahá hranice toho pojmu? Kde končí zoo a začíná cokoli jiného...? Rozhodujícím faktorem ve většině zemí je splnění určitých kritérií a obdržení licence. Ovšem pro účely WZD by nemělo být podstatné, zda je v zoo 10 nebo 100 druhů zvířat, zda je otevřená celoročně, sezónně nebo jen pár dní v roce nebo zda vykazuje nějakou výzkumnou činnost atd. Proto jsme sestavili podrobná pravidla, podle kterých zařízení do databáze patří nebo nepatří. Aby nebylo zařazení zoo do databáze příliš zavádějící, založili jsme 3 kategorie zoo: A - klasické zoo, akvária, ptačí parky atd.; B - zařízení se zvířaty primárně určená k jinému účelu než k chovu zvířat (např. akvária v botanických zahradách) a velmi malá zařízení; C - speciální chovná (často neveřejná) zařízení (např. chovná centra zoologických zahrad). Kromě tří hlavních kategorií jsou zde i dvě historické M - středověké menažerie (cca 6. - 18. stol.) a H - historické - pravěké a starověké zvěřince (cca do 6. stol.). Pravidla i kategorie jsou popsány na samostatné stránce "Pravidla seznamu".

    Věříme, že si databáze najde své uživatele a že k její ucelenosti a aktuálnosti přispějete i vy. Několik konkrétních údajů, jak můžete pomoci je uvedeno na stránce "Jak můžete pomoci". Děkujeme.

Projekt WZD spravuje Roman Hynek
 
     
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.