!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
 

Izraelské království   Kingdom of Israel

Domus Libani
(Zvěřinec krále Šalomouna v Jeruzalámu)
Domus Libani
(Menagerie of king Solomon in Jerusalem)
Jeruzalém Jerusalem
10. stol. př. n.l. 10th century BC
legendární král Izraelského království Šalomoun (vládl 970 - 931 př. n.l.) měl v centru Jeruzaléma zvěřinec. Byla tam domácí zvířata (koně, muly, ovce, voli, buvoli, drůbež...), ale i několik divokých (jeleni, daňci, opice, pávi atd.). Prý měl stání pro 40.000 koní a velbloudů a 12.000 lidí starajících se o koně.

legendary king of Kingdoms of Israel Solomon, (reigned 970 - 931 BC) had a menagerie in a centre of Jerusalem. There were domestic animals (horses, mules, sheep, oxen, buffalos, fowl...) and also several wild (red and fallow deer, monkeys, peacocks etc.). Reportedly he had 40,000 horses and dromedaries and 12,000 horsemen.
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.