!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
 
Sběratelská sada pohledů "MENAGERIE" • Collector's postcards series "MENAGERIE" galerie • gallery
k dispozici primárně pro výměnu, ale i prodej je možný • available primarily for swapping, but also sale is possible
Všechny pohledy jsou číslovány ve tvaru 0001-001-01 - první číslo je celkové pořadí v sérii, druhé číslo je pořadí menažerie a třetí je pořadí pohledu z té které menažerie. Na rubu každé pohlednice je popis (název menažerie, autor obrazu, rok vzniku obrazu) a krátký text (o menžerii nebo obrazu) - každá rubová strana je originál.

All postcards are numbered in the shape of 0001-001-01 - the first number is the order in the series, second number is the order of the menagerie and the third is order of the postcard from that menagerie. The back side of each postcard contains a description (name of the menagerie, author of the paintings, year of the painting creation) and short text (about the menagerie or the painting - in Czech language only) - each back side is original.
řazeno podle čísel (řadit podle současných zemí a menažerií) • sorted by numbers (sort by current countries and menageries)
příklad rubové strany • exapmle of back side
Image 1 of 21
příklad rubové strany •
exapmle of back side
příklad rubové strany •
exapmle of back side
0001-001-01 Zvěřinec v Královské zahradě Praha (CZ) Roelandt Savery, ~1626
Image 2 of 21
0001-001-01
Zvěřinec v Královské zahradě
Praha (CZ)
Roelandt Savery, ~1626
0001-001-01
Zvěřinec v Královské zahradě
Praha (CZ)
Roelandt Savery, ~1626
0002-002-01 Ménagerie Royale de Versailles Versailles (FR) De Poilly, 1670
Image 3 of 21
0002-002-01
Ménagerie Royale de Versailles
Versailles (FR)
De Poilly, 1670
0002-002-01
Ménagerie Royale de Versailles
Versailles (FR)
De Poilly, 1670
0003-002-02 Ménagerie Royale de Versailles Versailles (FR) De Poilly, ~1670 - 1674
Image 4 of 21
0003-002-02
Ménagerie Royale de Versailles
Versailles (FR)
De Poilly, ~1670 - 1674
0003-002-02
Ménagerie Royale de Versailles
Versailles (FR)
De Poilly, ~1670 - 1674
0004-003-01 Tower of London Menagerie London (UK) Jacques de Sève, 1749 - 1778
Image 5 of 21
0004-003-01
Tower of London Menagerie
London (UK)
Jacques de Sève, 1749 - 1778
0004-003-01
Tower of London Menagerie
London (UK)
Jacques de Sève, 1749 - 1778
0005-004-01 Royal Windsor Castle Menagerie Windsor (UK) Jacques-Laurent Agasse, 1827
Image 6 of 21
0005-004-01
Royal Windsor Castle Menagerie
Windsor (UK)
Jacques-Laurent Agasse, 1827
0005-004-01
Royal Windsor Castle Menagerie
Windsor (UK)
Jacques-Laurent Agasse, 1827
0006-005-01 Menagerie van Lodewijk Napoleon in Soestdijk Baarn (NL) Pieter Gerardus van Os, 1808
Image 7 of 21
0006-005-01
Menagerie van Lodewijk Napoleon in Soestdijk
Baarn (NL)
Pieter Gerardus van Os, 1808
0006-005-01
Menagerie van Lodewijk Napoleon in Soestdijk
Baarn (NL)
Pieter Gerardus van Os, 1808
0007-006-01 Exeter Exchange London (UK) Thomas Hosmer Shepherd, 1828
Image 8 of 21
0007-006-01
Exeter Exchange
London (UK)
Thomas Hosmer Shepherd, 1828
0007-006-01
Exeter Exchange
London (UK)
Thomas Hosmer Shepherd, 1828
0008-006-02 Exeter Exchange London (UK) Samuel Howitt, 1813
Image 9 of 21
0008-006-02
Exeter Exchange
London (UK)
Samuel Howitt, 1813
0008-006-02
Exeter Exchange
London (UK)
Samuel Howitt, 1813
0009-007-01 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 10 of 21
0009-007-01
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0009-007-01
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0010-007-02 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 11 of 21
0010-007-02
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0010-007-02
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0011-007-03 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 12 of 21
0011-007-03
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0011-007-03
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0012-007-04 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 13 of 21
0012-007-04
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0012-007-04
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0013-008-01 Serraglio Mediceo di Villa Poggio a Caiano Poggio a Caiano (IT) Ciriaco d'Ancona, ~1475 - 1500
Image 14 of 21
0013-008-01
Serraglio Mediceo di Villa Poggio a Caiano
Poggio a Caiano (IT)
Ciriaco d'Ancona, ~1475 - 1500
0013-008-01
Serraglio Mediceo di Villa Poggio a Caiano
Poggio a Caiano (IT)
Ciriaco d'Ancona, ~1475 - 1500
0014-009-01 Menagerie Het Loo Loo (now in Apeldoorn) (NL) neznámý autor • unknown author, ~1795
Image 15 of 21
0014-009-01
Menagerie Het Loo
Loo (now in Apeldoorn) (NL)
neznámý autor • unknown author, ~1795
0014-009-01
Menagerie Het Loo
Loo (now in Apeldoorn) (NL)
neznámý autor • unknown author, ~1795
0015-009-02 Menagerie Het Loo Loo (now in Apeldoorn) (NL) Melchior d'Hondecoeter, ~1790
Image 16 of 21
0015-009-02
Menagerie Het Loo
Loo (now in Apeldoorn) (NL)
Melchior d'Hondecoeter, ~1790
0015-009-02
Menagerie Het Loo
Loo (now in Apeldoorn) (NL)
Melchior d'Hondecoeter, ~1790
0016-010-01 Menagerie van Maurits van Oranje in Rijswijk Riswijk (NL) Crispijn van den Queborn, ~1614 - 1616
Image 17 of 21
0016-010-01
Menagerie van Maurits van Oranje in Rijswijk
Riswijk (NL)
Crispijn van den Queborn, ~1614 - 1616
0016-010-01
Menagerie van Maurits van Oranje in Rijswijk
Riswijk (NL)
Crispijn van den Queborn, ~1614 - 1616
0017-011-01 Menagerie at Kew Kew (UK) George Edwards, 1751
Image 18 of 21
0017-011-01
Menagerie at Kew
Kew (UK)
George Edwards, 1751
0017-011-01
Menagerie at Kew
Kew (UK)
George Edwards, 1751
0018-012-01 Colecção de animais real em Ribeira Ribeira de Lisboa (now in Lisboa) (PT) Albrecht Dürer, 1515
Image 19 of 21
0018-012-01
Colecção de animais real em Ribeira
Ribeira de Lisboa (now in Lisboa) (PT)
Albrecht Dürer, 1515
0018-012-01
Colecção de animais real em Ribeira
Ribeira de Lisboa (now in Lisboa) (PT)
Albrecht Dürer, 1515
0019-012-02 Colecção de animais real em Ribeira Ribeira de Lisboa (now in Lisboa) (PT) Albrecht Dürer, 1515
Image 20 of 21
0019-012-02
Colecção de animais real em Ribeira
Ribeira de Lisboa (now in Lisboa) (PT)
Albrecht Dürer, 1515
0019-012-02
Colecção de animais real em Ribeira
Ribeira de Lisboa (now in Lisboa) (PT)
Albrecht Dürer, 1515
0020-013-01 Kurfürstliche Thiergarten in Potsdam Potsdam (DE) Willem Frederik van Royen, 1697
Image 21 of 21
0020-013-01
Kurfürstliche Thiergarten in Potsdam
Potsdam (DE)
Willem Frederik van Royen, 1697
0020-013-01
Kurfürstliche Thiergarten in Potsdam
Potsdam (DE)
Willem Frederik van Royen, 1697

 

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.