!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
 
Sběratelská sada pohledů "MENAGERIE" • Collector's postcards series "MENAGERIE" galerie • gallery
k dispozici primárně pro výměnu, ale i prodej je možný • available primarily for swapping, but also sale is possible
Všechny pohledy jsou číslovány ve tvaru 0001-001-01 - první číslo je celkové pořadí v sérii, druhé číslo je pořadí menažerie a třetí je pořadí pohledu z té které menažerie. Na rubu každé pohlednice je popis (název menažerie, autor obrazu, rok vzniku obrazu) a krátký text (o menžerii nebo obrazu) - každá rubová strana je originál.

All postcards are numbered in the shape of 0001-001-01 - the first number is the order in the series, second number is the order of the menagerie and the third is order of the postcard from that menagerie. The back side of each postcard contains a description (name of the menagerie, author of the paintings, year of the painting creation) and short text (about the menagerie or the painting - in Czech language only) - each back side is original.
řazeno podle čísel (řadit podle současných zemí a menažerií) • sorted by numbers (sort by current countries and menageries)
příklad rubové strany • exapmle of back side
Image 1 of 61
příklad rubové strany •
exapmle of back side
příklad rubové strany •
exapmle of back side
0001-001-01 Zvěřinec v Královské zahradě Praha (CZ) Roelandt Savery, ~1626
Image 2 of 61
0001-001-01
Zvěřinec v Královské zahradě
Praha (CZ)
Roelandt Savery, ~1626
0001-001-01
Zvěřinec v Královské zahradě
Praha (CZ)
Roelandt Savery, ~1626
0002-002-01 Ménagerie Royale de Versailles Versailles (FR) De Poilly, 1670
Image 3 of 61
0002-002-01
Ménagerie Royale de Versailles
Versailles (FR)
De Poilly, 1670
0002-002-01
Ménagerie Royale de Versailles
Versailles (FR)
De Poilly, 1670
0003-002-02 Ménagerie Royale de Versailles Versailles (FR) De Poilly, ~1670 - 1674
Image 4 of 61
0003-002-02
Ménagerie Royale de Versailles
Versailles (FR)
De Poilly, ~1670 - 1674
0003-002-02
Ménagerie Royale de Versailles
Versailles (FR)
De Poilly, ~1670 - 1674
0004-003-01 Tower of London Menagerie London (UK) Jacques de Sève, 1749 - 1778
Image 5 of 61
0004-003-01
Tower of London Menagerie
London (UK)
Jacques de Sève, 1749 - 1778
0004-003-01
Tower of London Menagerie
London (UK)
Jacques de Sève, 1749 - 1778
0005-004-01 Royal Windsor Castle Menagerie Windsor (UK) Jacques-Laurent Agasse, 1827
Image 6 of 61
0005-004-01
Royal Windsor Castle Menagerie
Windsor (UK)
Jacques-Laurent Agasse, 1827
0005-004-01
Royal Windsor Castle Menagerie
Windsor (UK)
Jacques-Laurent Agasse, 1827
0006-005-01 Menagerie van Lodewijk Napoleon in Soestdijk Baarn (NL) Pieter Gerardus van Os, 1808
Image 7 of 61
0006-005-01
Menagerie van Lodewijk Napoleon in Soestdijk
Baarn (NL)
Pieter Gerardus van Os, 1808
0006-005-01
Menagerie van Lodewijk Napoleon in Soestdijk
Baarn (NL)
Pieter Gerardus van Os, 1808
0007-006-01 Exeter Exchange London (UK) Thomas Hosmer Shepherd, 1828
Image 8 of 61
0007-006-01
Exeter Exchange
London (UK)
Thomas Hosmer Shepherd, 1828
0007-006-01
Exeter Exchange
London (UK)
Thomas Hosmer Shepherd, 1828
0008-006-02 Exeter Exchange London (UK) Samuel Howitt, 1813
Image 9 of 61
0008-006-02
Exeter Exchange
London (UK)
Samuel Howitt, 1813
0008-006-02
Exeter Exchange
London (UK)
Samuel Howitt, 1813
0009-007-01 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 10 of 61
0009-007-01
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0009-007-01
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0010-007-02 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 11 of 61
0010-007-02
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0010-007-02
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0011-007-03 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 12 of 61
0011-007-03
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0011-007-03
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0012-007-04 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 13 of 61
0012-007-04
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0012-007-04
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0013-008-01 Serraglio Mediceo di Villa Poggio a Caiano Poggio a Caiano (IT) Ciriaco d'Ancona, ~1475 - 1500
Image 14 of 61
0013-008-01
Serraglio Mediceo di Villa Poggio a Caiano
Poggio a Caiano (IT)
Ciriaco d'Ancona, ~1475 - 1500
0013-008-01
Serraglio Mediceo di Villa Poggio a Caiano
Poggio a Caiano (IT)
Ciriaco d'Ancona, ~1475 - 1500
0014-009-01 Menagerie Het Loo Loo (now in Apeldoorn) (NL) neznámý autor • unknown author, ~1795
Image 15 of 61
0014-009-01
Menagerie Het Loo
Loo (now in Apeldoorn) (NL)
neznámý autor • unknown author, ~1795
0014-009-01
Menagerie Het Loo
Loo (now in Apeldoorn) (NL)
neznámý autor • unknown author, ~1795
0015-009-02 Menagerie Het Loo Loo (now in Apeldoorn) (NL) Melchior d'Hondecoeter, ~1790
Image 16 of 61
0015-009-02
Menagerie Het Loo
Loo (now in Apeldoorn) (NL)
Melchior d'Hondecoeter, ~1790
0015-009-02
Menagerie Het Loo
Loo (now in Apeldoorn) (NL)
Melchior d'Hondecoeter, ~1790
0016-010-01 Menagerie van Maurits van Oranje in Rijswijk Riswijk (NL) Crispijn van den Queborn, ~1614 - 1616
Image 17 of 61
0016-010-01
Menagerie van Maurits van Oranje in Rijswijk
Riswijk (NL)
Crispijn van den Queborn, ~1614 - 1616
0016-010-01
Menagerie van Maurits van Oranje in Rijswijk
Riswijk (NL)
Crispijn van den Queborn, ~1614 - 1616
0017-011-01 Menagerie at Kew Kew (UK) George Edwards, 1751
Image 18 of 61
0017-011-01
Menagerie at Kew
Kew (UK)
George Edwards, 1751
0017-011-01
Menagerie at Kew
Kew (UK)
George Edwards, 1751
0018-012-01 Colecção de animais real em Ribeira Ribeira de Lisboa (now in Lisboa) (PT) Albrecht Dürer, 1515
Image 19 of 61
0018-012-01
Colecção de animais real em Ribeira
Ribeira de Lisboa (now in Lisboa) (PT)
Albrecht Dürer, 1515
0018-012-01
Colecção de animais real em Ribeira
Ribeira de Lisboa (now in Lisboa) (PT)
Albrecht Dürer, 1515
0019-012-02 Colecção de animais real em Ribeira Ribeira de Lisboa (now in Lisboa) (PT) Albrecht Dürer, 1515
Image 20 of 61
0019-012-02
Colecção de animais real em Ribeira
Ribeira de Lisboa (now in Lisboa) (PT)
Albrecht Dürer, 1515
0019-012-02
Colecção de animais real em Ribeira
Ribeira de Lisboa (now in Lisboa) (PT)
Albrecht Dürer, 1515
0020-013-01 Kurfürstliche Thiergarten in Potsdam Potsdam (DE) Willem Frederik van Royen, 1697
Image 21 of 61
0020-013-01
Kurfürstliche Thiergarten in Potsdam
Potsdam (DE)
Willem Frederik van Royen, 1697
0020-013-01
Kurfürstliche Thiergarten in Potsdam
Potsdam (DE)
Willem Frederik van Royen, 1697
0021-014-01 Menagerie of Mughal Emperors in Agra Agra (IN) Ustad Mansúr, ~1620
Image 22 of 61
0021-014-01
Menagerie of Mughal Emperors in Agra
Agra (IN)
Ustad Mansúr, ~1620
0021-014-01
Menagerie of Mughal Emperors in Agra
Agra (IN)
Ustad Mansúr, ~1620
0022-015-01 Menagerie Het Kleine Loo Voorburg (now in Haag) (NL) Tethart Philipp Christian Haag, 1777
Image 23 of 61
0022-015-01
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Tethart Philipp Christian Haag, 1777
0022-015-01
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Tethart Philipp Christian Haag, 1777
0023-015-02 Menagerie Het Kleine Loo Voorburg (now in Haag) (NL) Robert Jacob Gordon, 1777 - 1786
Image 24 of 61
0023-015-02
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Robert Jacob Gordon, 1777 - 1786
0023-015-02
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Robert Jacob Gordon, 1777 - 1786
0024-015-03 Menagerie Het Kleine Loo Voorburg (now in Haag) (NL) Simon Fokke, Aert Schouman, Arnout Vosmaer, 1766 - 1805
Image 25 of 61
0024-015-03
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Simon Fokke, Aert Schouman, Arnout Vosmaer, 1766 - 1805
0024-015-03
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Simon Fokke, Aert Schouman, Arnout Vosmaer, 1766 - 1805
0025-015-04 Menagerie Het Kleine Loo Voorburg (now in Haag) (NL) Aert Schouman, 1788
Image 26 of 61
0025-015-04
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Aert Schouman, 1788
0025-015-04
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Aert Schouman, 1788
0026-003-02 Tower of London Menagerie London (UK) Baron Georges Cuvier, 1827
Image 27 of 61
0026-003-02
Tower of London Menagerie
London (UK)
Baron Georges Cuvier, 1827
0026-003-02
Tower of London Menagerie
London (UK)
Baron Georges Cuvier, 1827
0027-016-01 Menagerie of Her Imperial Majesty's Palace in Sarskoye Selo Sarskoye Selo (now Pushkin) (RU) neznámý autor • unknown author, ~1850
Image 28 of 61
0027-016-01
Menagerie of Her Imperial Majesty's Palace in Sarskoye Selo
Sarskoye Selo (now Pushkin) (RU)
neznámý autor • unknown author, ~1850
0027-016-01
Menagerie of Her Imperial Majesty's Palace in Sarskoye Selo
Sarskoye Selo (now Pushkin) (RU)
neznámý autor • unknown author, ~1850
0028-017-01 Menagerie van Jan Blaauw Amsterdam (NL) Theodorus Crajenschot, 1751
Image 29 of 61
0028-017-01
Menagerie van Jan Blaauw
Amsterdam (NL)
Theodorus Crajenschot, 1751
0028-017-01
Menagerie van Jan Blaauw
Amsterdam (NL)
Theodorus Crajenschot, 1751
0029-018-01 Menagerie of Dr. Hans Sloane Chelsea (now in London) (UK) George Edwards, ~1743
Image 30 of 61
0029-018-01
Menagerie of Dr. Hans Sloane
Chelsea (now in London) (UK)
George Edwards, ~1743
0029-018-01
Menagerie of Dr. Hans Sloane
Chelsea (now in London) (UK)
George Edwards, ~1743
0030-006-03 Exeter Exchange London (UK) Edward Griffith, ~1827
Image 31 of 61
0030-006-03
Exeter Exchange
London (UK)
Edward Griffith, ~1827
0030-006-03
Exeter Exchange
London (UK)
Edward Griffith, ~1827
0031-006-04 Exeter Exchange London (UK) Edward Griffith, ~1827
Image 32 of 61
0031-006-04
Exeter Exchange
London (UK)
Edward Griffith, ~1827
0031-006-04
Exeter Exchange
London (UK)
Edward Griffith, ~1827
0032-019-01 Windsor Aviaries of admiral Churchill Windsor (UK) Jakob Bogdány , 1708 - 1710
Image 33 of 61
0032-019-01
Windsor Aviaries of admiral Churchill
Windsor (UK)
Jakob Bogdány , 1708 - 1710
0032-019-01
Windsor Aviaries of admiral Churchill
Windsor (UK)
Jakob Bogdány , 1708 - 1710
0033-001-02 Zvěřinec v Královské zahradě Praha (CZ) Jacob Hoefnagel, ~1602
Image 34 of 61
0033-001-02
Zvěřinec v Královské zahradě
Praha (CZ)
Jacob Hoefnagel, ~1602
0033-001-02
Zvěřinec v Královské zahradě
Praha (CZ)
Jacob Hoefnagel, ~1602
0034-001-03 Zvěřinec v Královské zahradě Praha (CZ) Jacob Hoefnagel, ~1610
Image 35 of 61
0034-001-03
Zvěřinec v Královské zahradě
Praha (CZ)
Jacob Hoefnagel, ~1610
0034-001-03
Zvěřinec v Královské zahradě
Praha (CZ)
Jacob Hoefnagel, ~1610
0035-007-05 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 36 of 61
0035-007-05
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0035-007-05
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0036-007-06 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 37 of 61
0036-007-06
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0036-007-06
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0037-007-07 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 38 of 61
0037-007-07
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0037-007-07
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0038-007-08 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 39 of 61
0038-007-08
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0038-007-08
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0039-002-03 Ménagerie Royale de Versailles Versailles (FR) Gérard Scotin, 1670 - 1674
Image 40 of 61
0039-002-03
Ménagerie Royale de Versailles
Versailles (FR)
Gérard Scotin, 1670 - 1674
0039-002-03
Ménagerie Royale de Versailles
Versailles (FR)
Gérard Scotin, 1670 - 1674
0040-002-04 Ménagerie Royale de Versailles Versailles (FR) Gérard Scotin, 1670 - 1674
Image 41 of 61
0040-002-04
Ménagerie Royale de Versailles
Versailles (FR)
Gérard Scotin, 1670 - 1674
0040-002-04
Ménagerie Royale de Versailles
Versailles (FR)
Gérard Scotin, 1670 - 1674
0041-001-04 Zvěřinec v Královské zahradě Praha (CZ) Roelandt Savery, ~1611
Image 42 of 61
0041-001-04
Zvěřinec v Královské zahradě
Praha (CZ)
Roelandt Savery, ~1611
0041-001-04
Zvěřinec v Královské zahradě
Praha (CZ)
Roelandt Savery, ~1611
0042-001-05 Zvěřinec v Královské zahradě Praha (CZ) Roelandt Savery, 1626
Image 43 of 61
0042-001-05
Zvěřinec v Královské zahradě
Praha (CZ)
Roelandt Savery, 1626
0042-001-05
Zvěřinec v Královské zahradě
Praha (CZ)
Roelandt Savery, 1626
0043-020-01 Fugger Thiergarten in Augsburg Augsburg (DE) neznámý autor • unknown author, 1554
Image 44 of 61
0043-020-01
Fugger Thiergarten in Augsburg
Augsburg (DE)
neznámý autor • unknown author, 1554
0043-020-01
Fugger Thiergarten in Augsburg
Augsburg (DE)
neznámý autor • unknown author, 1554
0044-017-02 Menagerie van Jan Blaauw Amsterdam (NL) Isaac de Moucheron, 1689 - 1744
Image 45 of 61
0044-017-02
Menagerie van Jan Blaauw
Amsterdam (NL)
Isaac de Moucheron, 1689 - 1744
0044-017-02
Menagerie van Jan Blaauw
Amsterdam (NL)
Isaac de Moucheron, 1689 - 1744
0045-006-05 Exeter Exchange London (UK) Jacques-Laurent Agasse, 1815 - 1849
Image 46 of 61
0045-006-05
Exeter Exchange
London (UK)
Jacques-Laurent Agasse, 1815 - 1849
0045-006-05
Exeter Exchange
London (UK)
Jacques-Laurent Agasse, 1815 - 1849
0046-006-06 Exeter Exchange London (UK) Jacques-Laurent Agasse, 1815 - 1849
Image 47 of 61
0046-006-06
Exeter Exchange
London (UK)
Jacques-Laurent Agasse, 1815 - 1849
0046-006-06
Exeter Exchange
London (UK)
Jacques-Laurent Agasse, 1815 - 1849
0047-021-01 Menagerie Soestdijk Baarn (NL) Melchior d'Hondecoeter, ~1680
Image 48 of 61
0047-021-01
Menagerie Soestdijk
Baarn (NL)
Melchior d'Hondecoeter, ~1680
0047-021-01
Menagerie Soestdijk
Baarn (NL)
Melchior d'Hondecoeter, ~1680
0048-015-05 Menagerie Het Kleine Loo Voorburg (now in Haag) (NL) Aert Schouman, 1788
Image 49 of 61
0048-015-05
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Aert Schouman, 1788
0048-015-05
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Aert Schouman, 1788
0049-015-06 Menagerie Het Kleine Loo Voorburg (now in Haag) (NL) Aert Schouman, 1786
Image 50 of 61
0049-015-06
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Aert Schouman, 1786
0049-015-06
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Aert Schouman, 1786
0050-015-07 Menagerie Het Kleine Loo Voorburg (now in Haag) (NL) Simon Fokke, Aert Schouman, Arnout Vosmaer, 1766 - 1805
Image 51 of 61
0050-015-07
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Simon Fokke, Aert Schouman, Arnout Vosmaer, 1766 - 1805
0050-015-07
Menagerie Het Kleine Loo
Voorburg (now in Haag) (NL)
Simon Fokke, Aert Schouman, Arnout Vosmaer, 1766 - 1805
0051-009-03 Menagerie Het Loo Loo (now in Apeldoorn) (NL) Melchior d'Hondecoeter, 1692
Image 52 of 61
0051-009-03
Menagerie Het Loo
Loo (now in Apeldoorn) (NL)
Melchior d'Hondecoeter, 1692
0051-009-03
Menagerie Het Loo
Loo (now in Apeldoorn) (NL)
Melchior d'Hondecoeter, 1692
0052-019-02 Windsor Aviaries of admiral Churchill Windsor (UK) Jakob Bogdány , 1708 - 1710
Image 53 of 61
0052-019-02
Windsor Aviaries of admiral Churchill
Windsor (UK)
Jakob Bogdány , 1708 - 1710
0052-019-02
Windsor Aviaries of admiral Churchill
Windsor (UK)
Jakob Bogdány , 1708 - 1710
0053-003-03 Tower of London Menagerie London (UK) Edward Griffith, 1824
Image 54 of 61
0053-003-03
Tower of London Menagerie
London (UK)
Edward Griffith, 1824
0053-003-03
Tower of London Menagerie
London (UK)
Edward Griffith, 1824
0054-003-04 Tower of London Menagerie London (UK) Edward Griffith, 1825
Image 55 of 61
0054-003-04
Tower of London Menagerie
London (UK)
Edward Griffith, 1825
0054-003-04
Tower of London Menagerie
London (UK)
Edward Griffith, 1825
0055-022-01 Menagerie of Lionel Walter Rothschild in Tring Tring (UK) John Gerrard Keulemans, ~1900
Image 56 of 61
0055-022-01
Menagerie of Lionel Walter Rothschild in Tring
Tring (UK)
John Gerrard Keulemans, ~1900
0055-022-01
Menagerie of Lionel Walter Rothschild in Tring
Tring (UK)
John Gerrard Keulemans, ~1900
0056-023-01 Osterley Park Menagerie Osterley (now in London) (UK) William Hayes (with family), 1780s - 1790s
Image 57 of 61
0056-023-01
Osterley Park Menagerie
Osterley (now in London) (UK)
William Hayes (with family), 1780s - 1790s
0056-023-01
Osterley Park Menagerie
Osterley (now in London) (UK)
William Hayes (with family), 1780s - 1790s
0057-024-01 Ornithon Varronis Cassium (now Cassino) (IT) Ambrogio Brambilla (after Pirra Ligoria), 1581
Image 58 of 61
0057-024-01
Ornithon Varronis
Cassium (now Cassino) (IT)
Ambrogio Brambilla (after Pirra Ligoria), 1581
0057-024-01
Ornithon Varronis
Cassium (now Cassino) (IT)
Ambrogio Brambilla (after Pirra Ligoria), 1581
0058-025-01 Goodwood House Menagerie of Richmond‘s Dukes Westhampnett (UK) Mark Catesby, 1731 - 1743
Image 59 of 61
0058-025-01
Goodwood House Menagerie of Richmond‘s Dukes
Westhampnett (UK)
Mark Catesby, 1731 - 1743
0058-025-01
Goodwood House Menagerie of Richmond‘s Dukes
Westhampnett (UK)
Mark Catesby, 1731 - 1743
0059-007-08 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 60 of 61
0059-007-08
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0059-007-08
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0060-007-09 Menagerie Belvedere Landstraße (now in Wien) (AT) Salomon Kleiner, 1734
Image 61 of 61
0060-007-09
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734
0060-007-09
Menagerie Belvedere
Landstraße (now in Wien) (AT)
Salomon Kleiner, 1734

 

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.