!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mezinárodní Asociace zoologických zahrad
International Association of Zoological Gardens
 
Propagační materiály zoo Asociací
Propagation materials of zoo Associations
  Obrázky v mnohem větším formátu jsou k dispozici v galerii.
Images in a much larger format are available in the gallery
galerie • gallery
 
  ALPZA Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios  
  založena roku 1990 ve Venezuele a sdružuje zoologické zahrady a akvária Latinské Ameriky - Argentina, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Francouzská Guyana, Guadeloupe, Guatemala, Chile, Kolumbie, Kuba, Mexiko, Panama, Peru, Uruguay a Venezuela.

founded 1990 in Venezuela and associates zoological gardens and aquariums of Latin America - Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Mexico, Panama, Peru, Uruguay and Venezuela.
  www.alpza.com propagace
propagation
:
N/A
 
 
 
 
AMACZOOA Asociación Mesoamericana y del Caribe de Zoológico i Acuarios  
  založena roku 1988 ve městě La Aurora (Guatemala) - původně jako AMAZOO (Asociación Mesoamericana de Zoológicos). Sdružuje zoologické zahrady a akvária Mezoameriky a Karibiku - Belize, Curaçao, Dominikánská republika, Guatemala, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Peru, Portoriko, Salvádor, Trinidad a Tobago, Venezuela

founded 1988 in La Aurora (Guatemala) - originally as a AMAZOO (Asociación Mesoamericana de Zoológicos). It associates zoological gardens and aquariums of Mesoamerica and Caribbean - Belize, Columbia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Trinidad and Tobago, Venezuela.
  - - - propagace
propagation
:
N/A
 
 

 
AZA Association of Zoos and Aquariums  
  založena roku 1924 jako American Association of Zoological Parks and Aquariums (AAZPA), 1994 přejmenována na American Zoo and Aquarium Association a od roku 2006 má současné jméno. Sídlí v Silver Spring (Maryland, USA) a sdružuje více než 200 především severoamerických zoo (USA, Kanada, Mexiko, Bermuda, Bahamy, ale i Argentina, Hong Kong atd.). AZA podporuje několik tisíc programů na ochranu přírody ve více než 100 zemích.

founded 1924 as American Association of Zoological Parks and Aquariums (AAZPA), 1994 renamed to American Zoo and Aquarium Association and since 2006 has current name. It is based in Silver Springs (Maryland, USA) and associates more than 200 mainly North American zoos (USA, Canada, Mexico, Bermuda, Bahamas, but also Argentina, Hong Kong etc.). AZA supports several thousands conservation programs in more than 100 countries.
  www.aza.org propagace
propagation
:
 
    DAZOO Far Eastern Association of Zoos • Дальневосточная ассоциация зоопарков  
  nová Dálněvýchodní asociace zoo, zpočátku uváděná též jako Sibiřská asociace (a také se zkratkou DAZA) sídlící v Zoo Čita, sdružuje zatím jen 2 zoo - Zoo Čita a její pobočku Zoopitomnik Amodovo.

new, Far Eastern Zoo Association, initially referred also as the Siberian Association (and also with the abbreviation DAZA) based in the Chita Zoo, currently unites only 2 zoos - the Chita Zoo and its branch Zoonursery Amodovo.
  www.dazoo.ru propagace
propagation
:
N/A
 
 
EAZA European Association of Zoos and Aquaria  
  založena roku 1988 jako ECAZA (European Community Association of Zoos and Aquaria), v roce 2002 přejmenována na EAZA. Sdružuje okolo 300 zoologických zahrad a akvárií Evropy (Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Severní Makedonie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, SRN, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina a Velká Británie), ale i několika zemí Asie (Gruzie, Izrael, Kazachstán, Katar, Kuvajt, Turecko, Spojené Arabské Emiráty atd.) a několik organizací z USA a Jižní Ameriky.
Programy: EEP (European Endangered species Programme), ESB (European Studbook)


founded 1988 as ECAZA (European Community Association of Zoos and Aquaria), 2002 renamed to EAZA. It associates around 300 zoological gardens and aquariums of Europe (Austria, Belgium, Bosnia and Herzeg, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, , North Macedonia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, and  the United Kingdom), but also several countries of Asia (Georgia, Israel, Kazakhstan, Kuwait, Turkey, Qatar, United Arab Emirates etc.) and several organizations from the USA and South America.
Programmes: EEP (European Endangered species Programme), ESB (European Studbook)
  www.eaza.net propagace
propagation
:
 
  EARAZA
ЕАРАЗА
Euroasian Regional Association of Zoos and Aquaria
Евроазиатская Региональная Ассоциация Зоопарков и Аквариумов
 
  založena roku 1994 v Moskvě. Sdružuje zoologické zahrady a akvária několika zemí zejména Eurasie (více než 50 členských zoo ze zemí bývalého SSSR, ČR, Slovenska, Polska, SRN, Rumunska, Francie, Izraele, SAE, Brazílie atd.).

founded 1994 in Moscow. It associates zoological gardens and aquariums of several countries mainly of Eurasia (more than 50 member zoos from countries of former Soviet Union, Czech rep., Slovakia, Poland, Germany, Romania, France, Israel, UAE, Brazil etc.).
  www.earaza.ru ; www.zoo.ru propagace
propagation
:
 
  IABES International Association of Butterfly Exhibitors and Supptliers  
  mezinárodní asociace vystavovatelů a dodavatelů motýlů vznikla v roce 2001 jako International Association of Butterfly Exhibitions (IABE) a v roce 2008 byla přejmenována na současný název. Sdružuje okolo 80 motýlích domů, parků a zahrad z celého světa (Aruba, Bonaire, Dánsko, Ekvádor, Filipíny, Francie, Itálie, JAR, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Lucembursko, Malajsie, Nizozemsko, Německo, Nový Zéland, Rusko, Saint Martin, Salvádor, Surinam, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie).

International Association of Butterfly Exhibitors and Suppliers was founded in 2001 as International Association of Butterfly Exhibitions (IABE) and was renamed to current name in 2008. It associates around 80 butterfly houses, parks and gardens of all the World (Aruba, Bonaire, Canada, Columbia, Costa Rica, Denmark, Ecuador, El Salvador, France, Germany, Italy, Luxembourg, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Philippines, Russia, Saint Martin, South Africa, Spain, Surinam, Switzerland, United Kingdom, USA).
  www.iabes.org propagace
propagation
:
N/A
 
  IBBA International Butterfly Breeders Association  
  mezinárodní asociace chovatelů motýlů byla založena v roce 1998 v Delaware (USA) a sdružuje okolo 120 motýlích zahrad, domů, parků i soukromých chovatelů z mnoha zemí světa (Argentina, Austrálie, Belgie, Belize, Brazílie, Ekvádor, Filipíny, Grenada, Guam, Indie, Itálie, Izrael, Jamajka, JAR, Kanada, Kostarika, Malajsie, Mexiko, Německo, Nikaragua, Nizozemsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Portoriko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko, Trinidad a Tobago, USA, Velká Británie)

International Butterfly Breeders Association was founded in 1998 in Delaware (USA) nad associates around 120 butterfly gardens, houses, parks and also private breeders from many countries of the World (Argentina, Australia, Belgium, Belize, Brazil, Canada, Costa Rica, Ecuador, Germany, Greece, Grenada, Guam, India, Israel, Italy, Jamaica, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Panama, Peru, Philippines, Portugal, Puerto Rico, South Africa, Spain, Switzerland, Trinidad and Tobago, United Kingdom, USA)
  www.butterflybreeders.org propagace
propagation
:
N/A
 
 

 

IANZ (MASZ)
МАСЗ
International Association of Northern Zoos
Международная ассоциация северных зоопарков
 
  mezinárodní asociace severských zoo je projektem (nezoologické) organizace The Northern Forum, která sdružuje severské regiony a oblasti Evropy, Asie a Severní Ameriky. Asociace zoo vznikla v roce 2005 (na VII. valné hromadě The Northern Forum v čínském Harbinu) z iniciativy Jakutské zoo. V současné době sdružuje asi 10 zoo z Ruska, Číny, Japonska, USA, Švédska a Finska.

International Association of Northern Zoos is project of (non-zoological) organization The Northern Forum, which associate northern regions and territories of Europe, Asia and North America. The Zoo association was founded 2005 during VII General Assembly in Chinese Harbin) on the initiative of Yakutsk Zoo. In the current time it associates about 10 zoos from Russia, China, Japan, USA, Sweden and Finland.
  www.ianz.ru propagace
propagation
:
N/A
 
 
PAAZA Pan-African Association of Zoos & Aquaria  
  založena roku 1989 v Pretorii. Dříve byla užívaná zkratka PAAZAB (Pan African Association of Zoological Gardens, Aquaria and Botanical Gardens), od roku 2014 se používá jen PAAZA. Sdružuje zoologické zahrady především z JAR, ale i z několika dalších zemí Afriky.

founded 1989 in Pretoria. Previously used abbreviation was PAAZAB (Pan African Association of Zoological Gardens, Aquaria and Botanical Gardens), since 2014 PAAZA only is used. It associates zoological gardens mainly from South Africa, but also from several other African countries.
  www.paazab.com ; www.zoosafrica.com propagace
propagation
:
N/A
 
 

 

SAZARC South Asian Zoo Association for Regional Cooperation  
  založena v srpnu 2000 na konferenfi v Káthmándú (Nepál) z podnětu Zoo Outreach Organization. Sdružuje zoologické zahrady Indie, Pákistánu, Afghánistánu, Nepálu, Bhútánu, Bangladéše, Malediv a Srí Lanky a je považována ze sesterskou organizaci druhé regionální asijské asociace - SEAZA.

founded in August 2000 in the conferencion in Kathmandu (Nepal) initiated by Zoo Outreach Organization. It associates zoological gardens of India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Maldives and Sri Lanka and it is considered as a sister organization of second regional Asian association - SEAZA.
  www.zooreach.org/... propagace
propagation
:
N/A
 
 

 

SEAZA South East Asian Zoo Association  
  byla založena v roce 1990 v Indonésii a sdružuje zoologické zahrady Filipín, Hong Kongu, Indonésie, Laosu, Malajsie, Nepálu, Singapuru, Taiwanu, Thajska, Vietnamu a několik dalších zoo ze zemí mimo tento region (Austrálie, ČR, Japonsko, JAR, Jižní Korea, Kazachstán, Kuvajt, SAE, USA...)

it was founded in 1990 in Indonesia and associates zoological gardens of Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Nepal, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam and several other zoos from outside the region (Australia, Czech rep., Japan, Kazakhstan, Kuwait, South Africa, South Korea, UAE, USA...)
   - - - propagace
propagation
:
N/A
 
 
WAZA World Association of Zoos and Aquariums  
  založena roku 1935 v Baselu jako IUDZG (International Union of Direstors of Zoological Gardens), ukončila činnost během II. světové války. Nová IUDZG byla založena v roce 1946 v Rotterdamu, v roce 1992přejmenována na IUZDG - WZO (World Zoo Organisation) a v roce 2000 na WAZA.

founded 1935 in Basel as IUDZG (International Union of Directors of Zoological Gardens), ceased to exist during World War II. New IUDZG was founded 1946 in Rotterdam, renamed to IUDZG - WZO (World Zoo Organisation) in 1992 and to WAZA in 2000.
  www.waza.org propagace
propagation
:
 
Národní Asociace zoologických zahrad
National Association of Zoological Gardens
 
   

ACZAA Asociación Cubana de Zoológicos, Acuarios y grupos Afines  
  Asociace kubánských zoo, akvárií a obdobných skupin byla založena v roce 1991 (původně zřejmě jako Sociedad Cubana de Zoológicos, Acuarios y Afines), sídlí v Jardín Zoológico de La Habana, ale více informací není k dispozici. Je možné, že ACZAA již neexistuje a její úlohu převzala nová organizace ECZ (viz. níže)

Association of Cuban zoos, aquariums and similar groups was founded in 1991 (originally probably as Sociedad Cubana de Zoológicos, Acuarios y Afines), it is based in Jardín Zoológico de La Habana, but more information is not available. It is possible, that the ACZAA doesn't exist any more and that its role has been taken over by new organization of ECZ (see below)
   - - - propagace
propagation
:
N/A
 
 
AFdPZ Association Française des Parcs Zoologiques  
  Asociace francouzských zoo byla založena v roce 1969 Jeanem Delacourem - původně jako Association Nationale des Parcs et Jardins Zoologiques privés (ANPJZ), později byla přejmenována na Association Nationale des Parcs Zoologiques (ANPZ) a nakonec na současné jméno. AFdPZ sdružuje okolo 80 zoologických zahrada a akvárií Francie a Francouzských závislých území (Guadeloupe, Francouzská Guyana).

Association of French zoos was founded in 1969 by Jean Delacour - originally probably as Association Nationale des Parcs et Jardins Zoologiques privés (ANPJZ), later was renamed to Association Nationale des Parcs Zoologiques (ANPZ) and finally to current name. The AFdPZ associates around 80 zoological gardens and Aquariums of France and French dependent territories (Guadeloupe, French Guiana).
  www.afdpz.org propagace
propagation
:
 
 
 


AZAB Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil  
  Asiciace zoologických zahrad a akvárií Brazílie byla založena 23. září 1977 v Sorocabě jako Společnost zoologických zahrad a akvárií Brazílie (SZB - Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil). V roce 2018 byla přejmenována na současný název. Sídlí v Pomerode a sdružuje více než 40 zoo a akvárií Brazílie (v minulosti i několik zahraničních zoo) a spolupracuje s dalšími organizacemi a asociacemi (WAZA, ALPZA, AZA, ZCOG, Species 360...).

The Association of Zoological gardens and Aquariums of Brazil was founded on September 23, 1977 in Sorocaba as Society of Zoological gardens and Aquariums of Brasil (SZB - Sociedade de Zoológicos e Aquários de Brasil). It was renamed to current name in 2018. It seats in Pomerode and associates more than 40 zoos and aquariums of Brazil (in the past also several foreign zoos) and cooperates with other organizations and associations (WAZA, ALPZA, AZA, ZCOG, Species 360...).
  www.azab.org.br propagace
propagation
:
N/A
 
   

CZAZA Česká asociace zoologických zahrad a akvárií  
  Česká asociace zoologických zahrad a akvárií vznikla v květnu 2018, sídlí v Protivíně a sdružuje především menší oficiální české zoo (tj. zoo s licencí MŽP).

Czech association of zoological gardens and aquaria was founded in May 2018, it is based in Protivín and associates mainly smallish official Czech zoos (that means zoos with licence of Ministry of Environment).
 www.czaza.cz propagace
propagation
:
 
   

DTG Deutsche Tierparkgesellschaft  
  Německá společnost Tierparků byla založena v roce 1976 a sídlí v Bernburgu. Slouží hlavně k výměně informací a školení pracovníků. V současné době (2016) má asi 100 členů z Německa a přilehlých zemí (hlavně soukromé zvířecí zahrady, ale nejen). DTG je členem WAZA.

German Animal Park Society was founded in 1976 and is based in Bernburg. It serves mainly for changing of information and training of employees. Currently it has about 100 members from Germany and adjacent countries (mainly private animal gardens, but not only). DTG is member of WAZA.
 www.deutsche-tierparkgesellschaft.de propagace
propagation
:
NA
 
   

DWV Deutscher Wildgehege-Verband  
  Německý asociace obor, přírodních parků a podobných zařízení - sídlí v Sababurgu a sdružuje asi 160 členů - téměř všechny velké a významné německé soukromé, státní i obecní obory všeho druhu (přesněji parky s místními druhy zvířat) a několik z okolních zemí.

German Association of Game Parks, Nature Parks and similar facilities - it is based in Sababurg and associates about 160 members - almost all large and important German private, governmental and also municipal Game Parks of all sorts (more precisely parks with local wild animals) and several from surrounding countries.
 www.wildgehege-verband.de propagace
propagation
:
NA
 
   

ECZ Empresa Cubana de Zoológicos  
  Kubánská zoologická společnost byla založena 2. prosince 2015 a sdružuje nebo zajišťuje chod 9 větších zoo. Zřejmě také (alespoň částečně) převzala roli Kubánské asociace zoologických zahrad a akvárií (ACZAA - viz. výše).

The Cuban Zoological Society was founded on 2nd December 2015 and associates or ensures the operation of 9 larger zoos. Apparently it also (at least partially) assumed the role of the Cuban Association of Zoos and Aquariums (ACZAA - see above).
   www.cubazoo.cu propagace
propagation
:
N/A
 
 

IZA Israel Zoo Association
ארגון גני החיות הישראלי
منظمة حدائق الحيوان في إسرائيل
 
  Asociace Izraelských zoo vznikla v roce 2002 a sdružuje 4 zoo - Tish Family Zoo, Ramat Gan Safari Park, Hai Park Kiryat Motzkin a Gan Guru (původně i Haifa Zoo a Hai Kef Zoo Rishon LeZion).

Association of Israeli zoos was created in 2002 and associates 4 zoos - Tish Family Zoo, Ramat Gan Safari Park, Hai Park Kiryat Motzkin and Gan Guru (originally also Haifa Zoo and Hai Kef Zoo Rishon LeZion).
   - - - propagace
propagation
:
N/A
 
  KAZA Korean Association of Zoos and Aquariums
한국동물원수족관협회
 

  Korejská asociace zoo a akvárií byla založena v roce 1985 (v Seoul Grand Parku) a sdružuje více než 20 zoo, akvárií a dalších zařízení (zvířecí divadlo - show, podobná cirkusu) - 63 Sea World, Annie Story, Aqua Planet Jeju, Aqua Planet Yeosu, Busan Aquarium, Chongju Zoo, COEX Aquarium, Daegu Dalseong Park, Daejon Zooland, Gwangju Woo Chi Zoo, Incheon Children's Zoo, Jeju Marine Park, Jeonju Zoo, Jinyangho Zoo, Jungmun Pacific Land, Lotte World Aquarium, Seoul Children's Grand Park, Seoul Zoo, The Park Busan, Ulsan Grand Park Zoo, Yongin Everland, Zoozoo Theme Park and Zoo.

Korean Association of zoos and Aquariums was founded in 1985 (in Seoul Grand Park) and associates more than 20 zoos, aquariums and other facilities (animal theatre - show similar to circus) - 63 Sea World, Annie Story, Aqua Planet Jeju, Aqua Planet Yeosu, Busan Aquarium, Chongju Zoo, COEX Aquarium, Daegu Dalseong Park, Daejon Zooland, Gwangju Woo Chi Zoo, Incheon Children's Zoo, Jeju Marine Park, Jeonju Zoo, Jinyangho Zoo, Jungmun Pacific Land, Lotte World Aquarium, Seoul Children's Grand Park, Seoul Zoo, The Park Busan, Ulsan Grand Park Zoo, Yongin Everland, Zoozoo Theme Park and Zoo.

   www.kaza.or.kr propagace
propagation
:
N/A
 
  LZV-MV Landeszooverband Mecklenburg-Vorpommern  

  Zemská zoo asociace Meklenburska-Předního Pomořanska byla založena v roce 2007, sídlí v Rostocku a je jedinou německou zemskou zoo asociací - žádná jiná spolková země nemá svojí zoo asociaci. Sdružuje 18 zoo, akvárií a pod.

State zoo association of Mecklenburg-Vorpommern (Westerm Pomerania) was founded in 2007, is based in Rostock and is the only German provincial association - no other federative state has its zoo association. It associates 18 zoos, aquariums etc.

   www.landeszooverband-mv.de propagace
propagation
:
 
  OZO Österreichische Zoo Organisation  

  Rakouská Zoo organizace sídlící v Tiergarten Schönbrunn sdružuje nejvýznamnější rakouské zoologické zahrady, akvária a terária.

Austrian Zoo Organisation based in Tiergarten Schönbrunn associates most important Austrian zoos, aquaria and terraria.

   www.ozo.at propagace
propagation
:
 
   

 

SAZZ Slovenská asociácia zoologických záhrad  
  de facto nefunkční asociace 4 slovenských zoo (Bratislava, Bojnice, Košice a Spišská Nová Ves) založená 1996 v Bojnicích.

de facto non-functional association of 4 Slovakian zoos (Bratislava, Bojnice, Košice, Spišská Nová Ves) founded 1996 in Bojnice..
   - - - propagace
propagation
:
N/A
 
   

 

SEY Suomen Eläintarhayhdistys  
  Finská asociace zoo a akvárií byla založena v roce 2001 v Ranua Zoo. Sdružuje všechny velké a několik menších finských zařízení.

Finnish association of zoos and aquaria was founded in Ranua Zoo in 2001. It associates all large and several smallish Finnish facilitis.
   - - - propagace
propagation
:
N/A
 
 

 

SKDZ
СOЗАР
Union of Zoos and Aquaria of Russia
Союз Зоопарков и Аквариумов России
 
  Unie ruských zoo a akvárií byla založena v roce 2017 v Moskvě, ale již předtím (od roku 1993) jí de facto předcházela Rada pro koordinaci činností zoo Ruska (Совет по координации деятельности зоопарков России). SOZAR sdružuje okolo 50 ruských zoo zařízení.

Union of Zoos and Aquariums of Russia was founded in 2017 in Moscow, but already before that (since 1993) was de facto preceded by Council for Coordination of Activities of Russian Zoos (Совет по координации деятельности зоопарков России). SOZAR associates around 50 Russian zoo institutes.
  www.sozar.ru propagace
propagation
:
N/A
 
  TTÖ TOP-Tierparke-Österreich  

  pracovní skupina, de facto asociace asi jedenácti menších ("druholigových") rakouských zoo, která aktuálně sídlí v Tierparku Buchenberg.

a working group, de facto association of about eleven smaller ("second league") Austrian zoos, which is currently based in the Buchenberg Tierpark.

   www.wildeseite.at propagace
propagation
:
 
 
UCSZOO Unie českých a slovenských zoologických zahrad  
  Unie českých a slovenských zoologických zahrad byla založena v roce 1991 a sídlí v Zoo Praha. V roce 2010 sdružovala 15 českých a 4 slovenské zoologické zahrady.
Dříve byla užívaná zkratka jen USCZ, od roku 2010 se používá UCSZOO. Unie českých a slovenských zoo je členem WAZA, EAZA a IUCN.

Union of Czech and Slovak zoological gardens was founded in 1991 and is based in Prague Zoo. In 2010, it associated 15 Czech and 4 Slovak zoological gardens.
Previously used abbreviation was UCSZ only, since 2010 UCSZOO is used. The Union of Czech and Slovak Zoos is a member of WAZA, EAZA and IUCN.
  www.zoo.cz propagace
propagation
:
 
   

VDZ Verband Deutscher Zoodirektoren  
  Asociace německých ředitelů zoo byla založena 1887 a je nejstarší zoo asociací světa (ačkoli několik let po 2. světové válce nefungovala). VZD sídlí v Bernu a sdružuje okolo 160 členů (řádných i čestných) - německy mluvících zoo ze SRN, Rakouska, Švýcarska, Estonska, Dánska, Maďarska a Francie.

Association of German Zoo directors was founded in 1887 and it is the oldest zoo association in the World (althout it didn't work for several years after the Second World War). The VZD is based in Bern and associates around 160 members (regular and also honorary) - German speaking zoos from Germany, Austria, Switzerland, Estonia, Denmark, Hungary and France.
  www.zoodirektoren.de propagace
propagation
:
 
  MÁSZ Magyar Állatkertek Szövetségének  
  Maďarská asociace Zoologických zahrad byla založena roku 1980. MÁSZ sídlí v Budapešti a má v současné době (2010) má 11 členů.

Hungarian Association of Zoological garden was founded in 1980. MÁSZ is based in Budapest and currently (2010) has 11 members.
  www.zoo.hu propagace
propagation
:
 
   

FZAR Federaţia Grădinilor Zoologice şi Acvariilor din România  
  Rumunská Federace Zoologických zahrad a Akvárií byla založena roku 1997. FGZAR sídlí v Turdě, má v současné době (2011) má 20 členů a je členem EAZA.

Romanian Federation of Zoological gardens and Aquariums was founded in 1997. FGZAR is based in Turda, currently (2011) has 20 members and is member of EAZA.
  www.federatiazoo.ro propagace
propagation
:
N/A
 
 


UAZA
УАЗА
Ukrainan Association of Zoos and Aquariums
Українська Асоціація зоопарків і акваріумів
Украинская Ассоциация зоопарков и аквариумов
 
  Ukrajinská asociace Zoologických zahrad byla založena v prosinci 2001 v Kyjevě. V současné době (2014) má 13 členů.

Ukrainian Association of Zoos and Aquariums was founded in December 2001 in Kiev. Currently (2014) has 13 members.
www.uaza.com.ua propagace
propagation
:
N/A
 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.