!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
POI soubory pro GPS navigace TomTom
POI files for GPS navigations TomTom
 
POZNÁMKY:
V souborech jsou jen zoo, které jsou již v databázi. Je možné stáhnout buď jen soubory jednotlivých zemí nebo soubory kontinentů, které obsahují všechny jednotlivé země.
Všechny položky (POI) mají název ve tvaru: XX - název zoo (A,1) - např. CZ - ZOO Praha (A,1) - CZ = kód země; A = kategorie zoo (A - "zoo" ; B - "polozoo" ; C - "speciální zařízení"; ? - neznámé zařízení; P - plánované zařízení; více o kategoriích v pravidlech WZD); 1 = lokace (1 - přesná lokace; 2 - přibližná lokace; 3 - neznámá lokace, jen město)
NÁVOD:
1) stáhnout datový soubor (ve formátu ov2) a 2 ikony (formát bmp) - jedna ikona je pro zobrazení v mapě, druhá pro zobrazení v menu navigace. (pravé tlačítko myši -> uložit jako...)
2) umístit datový soubor do složky se správnou mapou v navigaci (tzn. evropské zoo do mapy Evropy atd.)
3) umístit obě ikony do složky s mapou v navigaci (do stejné složky, kde je i datový soubor)
4) přejmenovat ikony - ikony musí mít stejný název jako datový soubor (příklad pro ZOO-Europe.ov2 musí být ikona ZOO-Europe.bmp). Druhá (větší) ikona musí na konci ještě příponu x2 (např. ZOO-Europe_x2.bmp).

NOTES:
Only zoos which are already listed in the database are contained in the files. It is possible to download the files either of individual countries or files of continents (that contain all countries).
All items (POI) have name in form of: XX - name of the zoo (A,1) - e.g. CZ - ZOO Praha (A,1) - CZ = code of the country; A = category of the zoo (A - "zoo"; B - "semi-zoo"; C - "special facility"; ? - unknown facility; P - planned facility; more about the categories in the rules of WZD); 1 = location (1 - exact location; 2 - approximate location; 3 - unknown location, the city only)
INSTRUCTIONS:
1) download data file (in ov2 format) and 2 icons (bmp format) - one icon is for displaying on the map, the other for displaying in the menu of the navigation device. (right mouse button -> save as...)
2) place a data file in a folder with the correct map in the navigation device (i.e. the European zoos in the map of Europe, etc.)
3) place both icons in a folder with map in the navigation device (in the same folder where is the data file)
4) rename the icons - icons must have the same name as the data file (example: for ZOO-Europe.ov2 must be an icon ZOO-Europe.bmp). The other (larger) icon must to have at the end yet extension x2 (eg. ZOO-Europe_x2.bmp).
         
Ikony • Icons:    
soubor • file: verze • version      
ZOO-Europe.bmp 17-05-2013 pro jiný soubor než ZOO-Europe musí být ikony přejmenovány
ZOO-Europe_x2.bmp 17-05-2013 the icons must be renamed for other file then ZOO-Europe
         
Datové soubory • Data files:    
soubor (ov2) • file (ov2): verze • version
Evropa • Europe 10-06-2017
jednotlivé země • individual countries:  
AX Alandy Aland Islands 17-05-2013
AL Albánie Albania 03-12-2016
BY Bělorusko Belarus 17-05-2013
BA Bosna a Hercegovina Bosnia and Herzegovina 03-09-2015
BG Bulharsko Bulgaria 12-02-2016
ME Černá Hora Montenegro 03-09-2015
CZ Česko Czech republic 03-12-2016
HR Chorvatsko Croatia 01-07-2016
EE Estonsko Estonia 17-05-2013
XK Kosovo Kosovo 17-05-2013
LT Litva Lithuania 17-05-2013
LV Lotyšsko Latvia 10-06-2017
HU Maďarsko Hungary 25-03-2016
MK Makedonie Macedonia 17-06-2013
MD Moldavsko Moldova 29-06-2016
RO Rumunsko Romania 11-01-2014
RU Rusko Russia 10-06-2017
SK Slovensko Slovakia 28-06-2016
SI Slovinsko Slovenia 17-05-2013
RS Srbsko Serbia 10-01-2016
UA Ukrajina Ukraine 16-10-2016
 
soubor (ov2) • file (ov2): verze • version
Asie • Asia 18-06-2017
jednotlivé země • individual countries:  
AF Afghánistán Afghanistan 25-05-2013
AM Arménie Armenia 24-05-2015
AZ Ázerbajdžán Azerbaijan 02-08-2013
GE Gruzie Georgia 21-05-2013
IR Írán Iran 24-08-2016
IL Izrael Israel 18-06-2017
KR Jižní Korea South Korea 03-12-2016
KZ Kazachstán Kazakhstan 29-06-2016
KP KLDR DPRK 24-05-2013
KG Kyrgyzstán Kyrgyzstan 21-05-2013
MN Mongolsko Mongolia 10-01-2014
PK Pákistán Pakistan 02-01-2014
PS Palestina Palestine 10-03-2014
TJ Tádžikistán Tajikistan 21-05-2013
TM Turkmenistán Turkmenistan 21-05-2013
UZ Uzbekistán Uzbekistan 21-05-2013
 
soubor (ov2) • file (ov2): verze • version
Střední Amerika • Central America 03-12-2016
jednotlivé země • individual countries:  
VI Americké Panenské ostr. U.S. Virgin Islands 16-09-2013
AI Anguilla Anguilla 07-07-2013
AG Antigua a Barbuda Antigua and Barbuda 07-07-2013
AW Aruba Aruba 16-09-2013
BS Bahamy Bahamas 31-07-2013
BB Barbados Barbados 28-07-2013
VG Britské Panenské ostrovy British Virgin Islands 20-08-2013
CW Curaçao Curaçao 16-09-2013
DM Dominika Dominica 04-12-2013
DO Dominikánská republika Dominican republic 04-12-2013
GD Grenada Grenada 28-07-2013
GP Guadeloupe Guadeloupe 28-07-2013
HT Haiti Haiti 04-12-2013
JM Jamajka Jamaica 09-01-2016
KY Kajmanské ostrovy Cayman Islands 15-08-2013
CR Kostarika Costa Rica 26-03-2016
CU Kuba Cuba 01-07-2013
MQ Martinik Martinique 22-01-2016
PR Portoriko Puerto Rico 13-12-2013
MF Saint Martin Saint Martin 28-07-2013
SX Sint Maarten Sint Maarten 28-07-2013
LC Svatá Lucie Saint Lucia 28-07-2013
KN Svatý Kryštof a Nevis Saint Kitts and Nevis 03-12-2016
VC Svatý Vincenc a Grenadiny St Vincent & Grenadines 28-07-2013
TT Trinidad a Tobago Trinidad and Tobago 28-07-2013
TC Turks a Caicos Turks and Caicos 02-08-2013
 
soubor (ov2) • file (ov2): verze • version
Afrika • Africa 03-12-2016
jednotlivé země • individual countries:  
DZ Alžírsko Algeria 07-01-2016
AO Angola Angola 16-11-2013
BJ Benin Benin 17-05-2013
BW Botswana Botswana 17-05-2013
BF Burkina Faso Burkina Faso 17-05-2013
BI Burundi Burundi 17-05-2013
TD Čad Tchad 17-05-2013
CD D.R. Kongo D.R: Congo 21-05-2013
DJ Džibutsko Djibouti 17-05-2013
EG Egypt Egypt 24-08-2016
ER Eritrea Eritrea 17-05-2013
ET Etiopie Ethiopia 17-05-2013
GA Gabun Gabon 17-05-2013
GM Gambie Gambia 17-05-2013
GH Ghana Ghana 15-02-2016
GW Guinea-Bissau Guinea-Bissau 17-05-2013
ZA Jihoafrická republika South Africa 12-02-2016
SS Jižní Súdán South Sudan 17-05-2013
CM Kamerun Cameroon 17-05-2013
KE Keňa Kenya 21-05-2013
CG Kongo Congo 17-05-2013
LS Lesotho Lesotho 17-05-2013
LR Libérie Liberia 17-05-2013
LY Libye Libya 21-05-2013
MG Madagaskar Madagascar 21-05-2013
MW Malawi Malawi 17-05-2013
ML Mali Mali 17-05-2013
MA Maroko Morocco 10-01-2014
MU Mauricius Mauritius 03-12-2016
MR Mauritánie Mauritania 17-05-2013
MZ Mozambik Mosambique 17-05-2013
NA Namíbie Namibia 16-08-2015
NE Niger Niger 17-05-2013
NG Nigérie Nigeria 16-06-2013
CI Pobřeží slonoviny Ivory Coast 17-05-2013
RE Réunion Réunion 12-03-2014
RW Rwanda Rwanda 14-03-2014
SN Senegal Senegal 17-05-2013
SC Seychely Seychelles 03-12-2016
SL Sierra Leone Sierra Leone 17-05-2013
SO Somálsko Somalia 17-05-2013
SD Súdán Sudan 17-05-2013
SH Svatá Helena Saint Helena 17-05-2013
SZ Svazijsko Swaziland 17-05-2013
TZ Tanzánie Tanzania 29-08-2016
TG Togo Togo 17-05-2013
TN Tunisko Tunisia 10-01-2014
UG Uganda Uganda 14-03-2014
ZM Zambie Zambia 17-05-2013
EH Západní Sahara Western Sahara 17-05-2013
ZW Zimbabwe Zimbabwe 18-01-2016
     
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.