!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Giza

 الجيزة‎ [el-Gīzah]    Gíza

některé zdroje uvádí chybně Káhira • some sources mention erroneously Cairo


Giza Zoological Gardens
حديقة حيوانات الجيزة • حديقة الحيوان بالجيزة • حدائق الحيوان بالجيزة
někdy se uvádí též • sometimes is written also: Cairo Zoo
30°1'40"N, 31°12'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-EG-XX-00001A
     
 
Mourad Street
Giza
EGYPT
 
+20 235708895
+20 235701552
 
+20 235727612
 
gizazoo☼gizazoo-eg.com
gizazoo☼hotmail.com
 
www.gizazoo-eg.com
 
Nejstarší zoo v Africe - vznikla v roce 1891 v bývalé harémové zahradě paláce chedýva Ismaila Paši (již dříve - možná od poloviny 19. století - zde byly voliéry ptáků a dům vodních ptáků). Především africká zvířata (včetně endemických), většinou ve velmi velkých stádech či hejnech (např. několik desítek ibisů, volavek, plameňáků, pelikánů...). Množství druhů kopytníků a opic, šimpanzi, orangutani, sloni (oba druhy), nosorožci, hroši, lachtani, velké i malé kočky, psovité šelmy, medvědi, pštrosi, kasuáři, vodní ptáci, bažanti, dravci, papoušci, terárium (korokodýli, aligátoři, hadi, ještěrky, želvy...) atd.

The oldest zoo in Africa - it was created in 1891, in former harem garden of khedive Ismail Pasha Palace (already before - may be since mid 19th cent. - there were bird aviaries and hous of waterfowl). Mainly African animals (including endemic), mostly in very large herds or flocks (for example several tens of ibises, herons, flamingos, pelicans...). Many species of ungulates and monkeys, chimpanzees, orang-utans, elephants (both species), rhinos, hippos, sea lions, big and small cats, canids, bears, ostriches, cassowaries, waterfowls, pheasants, raptors, parrots, terrarium (crocodiles, alligators, snakes, lizards, tortoises...) etc.

zoo shop; dětské hřiště, 3D kino, v roce 1906 bylo otevřeno muzeum se vzácnými zvířaty a historickými fotkami zoo, množství historických staveb - např. Citadel grotto (1867), zavěšený most projektovaný Gustavem Eiffelem (1911), pavilonek na uvítání japonského prince (1924), četné románské mozaiky a arabesky na chodnících... Nedaleko zoo (přes ulici) se nachází botanická zahrada.

zoo shop, children's playground, 3D cinema, in 1906 there was opened the Museum with rare animals and historical photos zoo, numbers of historical buildings - eg. Citadel Grotto (1867), hanging bridge designed by Gustav Eiffel (1911), kiosk to welcome Japan Prince (1924), numerous Arabesque and Roman mosaics and on the footpaths... Near from the zoo (across the street)  there is botanical garden.


1. března 1891 (založil chedýv Ismail Paša, otevřel Taufik Paša)
1st March 1891 (founded by khedive Ismail Pasha, opened by Tawfik Pasha)

národní
national

36 ha


1) History of Giza Zoo

0 30 / 2000 0 395 / 7850
(1996)
50 / 200 220 / 5000 95 / 650
 
~2012
2010
~2005
       


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 1 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 2 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 3 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 4 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 5 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 6 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 7 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 8 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 9 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 10 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 11 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 12 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 13 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 14 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 15 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 16 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 17 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 18 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 19 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Image 20 of 63
Roman Hynek, 18.10. 1994
Roman Hynek, 18.10. 1994
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 21 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 22 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 23 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 24 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 25 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 26 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 27 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 28 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 29 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 30 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 31 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 32 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 33 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 34 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 35 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 36 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 37 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 38 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 39 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 40 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 41 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 42 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 43 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 44 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 45 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 46 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 47 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 48 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 49 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 50 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 51 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 52 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 53 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 54 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 55 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 56 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 57 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 58 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 59 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 60 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 61 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 62 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Image 63 of 63
Osama Ahmed, 30.08. 2009
Osama Ahmed, 30.08. 2009

  Stránka vytvořena 22.06. 2009 Poslední úprava 31.03. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.