!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Erdene
ᠡᠷᠳᠡᠨᠡ [Erdene]

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading Эрдэнэ ‎ [Erdene]


National Botanical and Zoological Gardens
 Амьтан ургамлын үндэсний хүрээлэн [Amitan urgamlyn ündesniĭ khüreelen]
47°42'59"N, 107°47'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Erdene
Tüv Province
Mongolia
 
- - -

první Mongolská zoo krátkodobě existovala v Murunu na konci 80. let, potom byly snahy o vytvoření druhé zoo kdesi v provincii Tüv (1988), k realizaci však nedošlo, kvůli nedostatku odborného personálu apod. Další zoo existovala velmi krátce v Ulanbátaru (v polovině 90. let). Nyní je v projektové fázi Národní botanická a zoologická zahrada, která by měla stát v Erdene asi 60 km od Ulanbátaru (provincie Tüv). Mělo by jít především o botanickou zahradu, ale s menší zoo místních zvířat - celkem asi 20 ha.

first Mongolian zoo shortly existed in the late 80s in Murun, then there were efforts to create a second zoo somewhere in Tüv province (1988), the realization did not happen, due to the lack of professional staff etc. Another zoo existed very briefly in Ulaanbaatar (mid 90s). Now, the National botanical and zoological garden is in the design phase. It should be at Erdene about 60 km from Ulaanbaatar (Tüv province). It should be primarily a botanical garden, but with a small zoo of local animals - a total of about 20 ha.

N/A

N/A

národní
national

20 ha

N/A

N/A            
 

  Stránka vytvořena 21.08. 2012 Poslední úprava 21.08. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.