!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mayagüez

historicky • historically: Nuestra Señora de la Candelaria
Barrio: Miradero
(viz. poznámka • see the note)

poznámka  •  the note

Města na Portoriku neodpovídají městům většiny jiných zemích - za město se považuje celá nejvyšší správní jednotka. Tou je municipio - městský obvod, který však odpovídá spíše okresu. Dělí se dále na barrios - okrsky odpovídající městům, vesnicím, ale i městským čtvrtím či částím obcí. V databázi je coby město uvedeno municipio, barrio je uvedeno níže.

Cities in Puerto Rico don't correspond to cities in most of other countries - the entire highest administative unit is considered as a city. That is the municipio - municipality, however which is rather equivalent to county. It is subdivided into barrios - wards corresponding to cities, villages, but also to neighborhoods or urban quarters. In the database, the municipio is used as a city, the barrio is mentioned below.


Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero
Zoológico de Mayagüez
Dr. Juan A. Rivero Puerto Rico ZOO • Mayagüez ZOO
dřívější názvy  •  previous names
(ENG) University of Puerto Rico ZOO
(ESP) Zoológico de Universidad de Puerto Rico
18°12'58"N, 67°08'00"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
CA-PR-XX-0001A
     
 
Carretera 108
Barrio Miradero
Mayagüez
PUERTO RICO
 
+1-787 8348110
+1-787 8326330
 
N/A
 
info☼zoologicopr.com
 
www.zoologicopr.com
Neoficiální stránky • unofficial site: www.nuevaisla.com/...
 
 
původně univerzitní zoo - jediná klasická a velká zoo Portorika. Okolo 340 druhů zvířat - lvi, tygři, jaguáři, pumy, šimpanzi, chápani a další primáti, sloni, hroši, nosorožci, žirafy, zebry, antilopy, velbloudi, lamy, paovce, prasata bradavičnatá, pštrosi, nandu, dravci, sovy, papoušci, jeřábi, volavky, kolpíci, čápi, marabu, ibisi, vodní ptáci, perličky supí, krokodýli, hadi, leguáni, želvy, žáby, pavouci, motýli a další bezobratlí, domácí zvířata... Velká průchozí voliéra ptáků, voliéra motýlů, antropodarium (muzeum členovců)... Významný chov kondora andského, holuba růžovoramenného a ropuchy portorické.

original university zoo - the only classical and large zoo of Puerto Rico. Around 340 species of animals - lions, tigers, jaguars, cougars, chimpanzees, spider monkeys and other primates, elephants, hippos, rhinos, giraffes, zebras, antelopes, camels, llamas, barbary sheep, warthogs, ostriches, rheas, raptors, owls, parrots, cranes, herons , spoonbills, storks, marabous, ibises, waterfowl, vulturine guineafowl, crocodiles, snakes, iguanas, turtles, frogs, spiders, butterflies and other invertebrates, domestic animals... Large walk-through bird aviary, butterfly aviary, antropodarium (Museum of arthropods) ... Significant breeding of Andean condor, plain pigeon and Puerto Rican crested toad

dětské hřiště, obchod se suvenýry, muzeum hmyzu
children's playground, souvenir shop, insect museum

kavárna, restaurace
cafeteria, restaurant

1954

národní - vedená Společností pro Národní Parky (Compañia de Parques Nacionales), původně Portorická Univerzita Mayagüez
national - managed by Company of National Parks (Compañia de Parques Nacionales), originally University of Puerto Rico - Mayagüez

18,2 ha


N/A

1 / 1 10 / 20 0
116 / 5016
(1991)
17 / 88 48 / 272 40 / 135
 
~ 2010
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.12. 2013 Poslední úprava 10.12. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2014
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 25. 12. 2014
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:25. 12. 2014
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.