!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Voliéry exotického ptactva Letohrad
 
     
  Stručně o voliérách  
            Veřejné voliéry exotického ptactva stojí u vchodu do Zámeckého parku (z náměstí). Jde o zbrusu nové chovné zařízení, které, ač nové, má za sebou kuriózní minulost... Přesněji řečeno místo na němž se voliéry nachází a samotný objekt... Nejdříve to byla oranžerie a pak skoro půl století veřejné záchodky... Na ifotabuli se o tomto píše:
          " Součástí zámeckého areálu a parku byla dřevěná oranžérie a několik skleníků. Jeden ze skleníků s přilehlou kotelnou k vytápění objektů stával mezi vstupem z Vitanovského ulice a domkem zahradníka. Situace je viditelná na snímku z roku 1897 v levém dolním rohu.
 
        Ve druhé polovině dvacátého století byla oranžérie přestavěna a skleník zrušen. Na jeho místě byly vybudovány veřejné záchodky, které sloužily až do roku 2005, než byly nahrazeny novými při vstupu na zámeckou terasu.
 
         Uvolněný objekt se rozhodli zastupitelé města z iniciativy Klubu chovatelů exotického ptactva přestavět na voliéru pro papoušky. Tak se zrodil nový projekt oživení zámeckého parku a město Letohrad s finanční spoluúčastí Pardubického kraje a pracovním nasazením členů klubu vybudovalo v letech 2010 - 2011 tuto voliéru. Byla předána do užívání 30.6. 2011.
 
         Voliéra má šest vnitřních ubikací včetně technického zázemí a šest venkovních výletů. Jsou zde umístěni papoušci, jejichž domovinou je Austrálie a Jižní Amerika. Papoušci zde chovaní, jsou již z odchovů českých chovatelů."
          Jak je z textu patrné bývalé veřejné WC bylo za skoro milion korun přebudováno na nádherné moderní veřejné voliéry pro papoušky. Ve zděném domečku jsou vnitřní ubikace a kompletní chovatelské zázemí. Venkovní voliéry jsou většinou z pozinkovaného pletiva, jen obě krajní mají vnější stěny skleněné. Před celým komplexem voliér je ještě asi ve vzdálenosti půl metru od pletiva souvislá dřevo-skleněná stěna, která má chránit papoušky jednak před dravci (kteří žijí v parku), ale především před vandaly. Řešení je to sice efektní a na oko příjemné, ovšem prakticky to znemožňuje jakékoli focení ptáků. Stříbrné pletivo je v tomto ohledu velmi nepraktické... Objektiv digitálního fotoaparátu přitisknutý na sklo zaostří vždy právě výrazný "zářící" pozink... Tmavozelené (v zoo běžné) pletivo by bylo nesrovnatelně vhodnější. Také velikost ok by mohla být větší. Je to sice podstatná, ovšem jediná vada na kráse. Jinak jsou voliéry velmi hezké, čemuž dopomáhají i březové kmeny uvnitř, květináč s palmou stojící hned vedle nebo protější fontánka. Zatím jsou zde k vidění australští papoušci a jeden jihoamerický druh (kakadu růžový, papoušek červenokřídlý, papoušek královský, papoušek nádherný, rozela Pennantova a amazoňan oranžovokřídlý). Do budoucna by obyčejnější duhy měly být obměňovány, aby byla zachována atraktivita chovného zařízení. V některých voliérách bude dříve nebo později pravděpodobně více druhů dohromady.
          Není bez zajímavosti, že se veřejné voliéry staly během několika prvních měsíců provozu tak populárním výletním cílem Letohradu, že jeho význam rychle přerostl hranice města a prakticky ihned jej začali atakovat výpravy škol z celého okresu. Nebývalý zájem veřejnosti odstartoval smělé plány do budoucna... Pakliže bude dostatek finančních prostředků (a přetrvá-li přízeň radnice i po volbách) chtěl by Klub chovatelů exotického ptactva, který se o zařízení stará, rozšířit expozici ještě o jeden komplex voliér - tentokrát pro evropské ptactvo jako jsou bažanti nebo menší pěvci.

Autor: Roman HYNEK (2011); Zdroj historického snímku: infotabule z místa

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.