!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Niedergörsdorf

 do 1997 samostatná obec Altes Lager, dnes část Niedergörsdorfu • up to 1997 independent village of Altes Lager, today part of Niedegörsdorf


† Streichelzoo Niedergörsdorf-Flughafen
Niedergörsdorf Airport Petting Zoo
51°59'55"N, 12°58'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0061B†
     
 
Flughafen
14913 Niedergörsdorf
GERMANY
 
- - -

dětská zoo, který byla u bývalého vojenského letiště (dnes speciální letiště pro ultralighty, kluzáky apod.). V roce 2004 se zoo dostala do insolvence a zanikla.

children's zoo that was at a former military airport (today a special airport for ultra-lights, gliders, paragliding etc.). The zoo got insolvent and disappeared in 2004.

N/A

2004

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.06. 2018 Poslední úprava 27.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.