!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Roddahn

některé zdroje uvádí Babe (část Roddahnu) nebo Neustadt (Dosse) (Roddahn je od r. 2001 administrativně jeho součástí) • some sources mention Babe (part of Roddahn) or Neustadt (Dosse) (Roddahn is administrativelly its part since 2001)


† Haustierpark Babe
Streichelzoo Babe
Babe Domestic Animal Park • Babe Petting Zoo
52°48'29"N, 12°18'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0053A†
     
 
Hauptstrasse 1a
Babe
16845 Neustadt (Dosse) OT Roddahn
GERMANY
 
- - -

v 90. letech nesmírně populární obrovská (okolo 95 ha) zoo domácích zvířat (stejně jako celá obec). Byl zde kompletní návštěvnický servis a mnoho převážně ohrožených plemen domácích zvířat (asi 45 v r. 1994) - prasata (mangalice a další), kozy, ovce, koně, osli, skot (uherský a jiný), morčata, slepice, holubi... a zřejmě i několik divokých nebo okrasných druhů. Zoo byla zavřená byla v roce 2002, kdy popularita obce zcela upadla. Dnes (od 2014) je zde (neveřejná) farma.

in the 1990s, immensely popular a huge (around 95 ha) zoo of domestic animals (same like the whole village). There was a complete visitor's service and many predominantly endangered breeds of domestic animals (about 45 in 1994) - pigs (mangalitza and others), goats, sheep, horses, donkeys, cattle (Hungarian grey and other), guinea pigs, chickens, pigeons... and probably also some wild or ornamental species. The zoo was closed in 2002, when the popularity of the village fell completely. Today (since 2014) there is a (non-public) farm.

asi počátek 90. let
perhaps the early 1990s

2002

původně Lebens-Art e.V., později Haustierpark Babe e.V. (registrovaný spolek)
originally Lebens-Art e.V., later Haustierpark Babe e.V. (registered association
)

~95 ha

N/A

N/A N/A N/A ~45 / ?
(1994)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.06. 2018 Poslední úprava 25.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.