!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Blankensee

některé zdroje uvádí Trebbin (Blankensee je od r. 1998 administrativně součástí Trebbinu) • some sources mention Trebbin (Blankensee is administrativelly part of Trebbin since 1998)


Wildgehege Glauer Tal
Wild Enclosures / Game Enclosures / Deer Enclosures / Game Park / Deer Park Glauer Tal
52°14'12"N, 13°08'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0039B
     
 
Glauer Tal 1
14959 Trebbin OT Blankensee
GERMANY

Postal address:
Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e. V.
Zauchwitzer Str. 51
14547 Stücken
GERMANY
 
+49 33731700460
 
+49 33731700461
 
mail☼besucherzentrum-glau.de
 
www.naturpark-nuthe-nieplitz.de/...
www.nuthe-nieplitz-naturpark.de/...
 
 
ukázková obora v bývalém sovětském vojenském prostoru - jeleni, daňci, mufloni a islandští koně

observation game (or deer) park in the former Soviet military area - red and fallow deer, mouflons and Iceland horses

rozhledna; 5 km turistických stezek; infocentrum (NaturParkZentrum) přírodního parku Nuthe-Nieplitz s obchodem se suvenýry
lookout tower; 5 km tourist trails; infocentre (NaturParkZentrum) of Nuthe-Nieplitz nature park with souvenir shop

restaurace v infocentru
restaurants in the infocentre

1999


Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e. V. (registrovaný spolek • registered association)

160 ha

N/A
 
N/A

0 0 0 4 / ~200
(2017)
0 0 4 / ~200
 
~2014
           


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.06. 2018 Poslední úprava 21.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.