!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Frankfurt/Oder

Frankfurt (Oder) Frankobrod nad Odru  Frankobrod nad Wódru  Frankfort an de Oder  Frankfurt nad Odrą  Frankfurt nad Odrou

historicky • historically: Frankfurt an der Oder


Wildpark Frankfurt/Oder
Wildpark am Rosengarten
52°21'01"N, 14°27'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0024A
     
 
Am Wildpark 1,
15234 Frankfurt (Oder)
GERMANY

Postal address:
Gronenfelder Werkstätten gGmbH
Gronenfelder Weg 22
15234 Frankfurt (Oder)
GERMANY
 
+49 3356838998
 
+49 3356838998
 
wildpark☼gronenfelder-werkstaetten.de
 
www.wildpark-frankfurt-oder.de  
 
Soukromá zoo založená spolkem Wildpark v místě bývalé sovětské vojenské střelnice, od roku 2006 vlastněná společností Gronenfelder Werkstätten. Lišky, mývali, jeleni, daňci, mufloni, divočáci, prasata, lamy, poníci, osli, kozy, ovce, Hackův skot (pratur), psouni, veverky, papoušci, bažanti, slepice, husy, kachny, holubi, hmyz...

Private zoo founded by association of Wildpark at the site of the former Soviet military shooting range, since 2006, it is owned by Gronenfelder Werkstätten company. Foxes, raccoons, red and fallow deer, mouflons, wild boars, pigs, lamas, ponies, donkeys, goats, sheep, Hack's cattle (auerochs), prairie dogs, squirrels, parrots, pheasants, chickens, geese, ducks, pigeons, insects...

dětské hřiště
children's playground

bistro

1994 - 200 - stavba, 1. června 2000 - otevření
1994 - 2000 - building; 1st June 2000 - opening

soukromé - Gronenfelder Werkstätten gGmbH (s.r.o.) s malou podporou města, do ledna 2006 Verein Wildpark e.V. (registrovaný spolek)
private - Gronenfelder Werkstätten gGmbH (Ltd.) with little aid from municipality, up to January 2006 Verein Wildpark e.V. (registered association)

~16 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~30 / ~350
(2017)
N/A N/A N/A
 
2009
           


 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.06. 2018 Poslední úprava 10.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.