!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Golzow

historicky • historically: Golsow; Golzowe; Goltzowe; Gelzowe


Krokodilstation Golzow
Golzow Crocodile Station
52°16'57"N, 12°36'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0045B
     
 
Brandenburger Strasse 82 E
14778 Golzow
GERMANY
 
+49 3383540663
+49 1723884790
 
N/A
 
caimanvoigt☼aol.com
 
www.krokodilstation-golzow.de
 
soukromá expozice krokodýlů v tropickém skleníku - 3 druhy kajmanů (kajman yakaré, kajman brýlový, kajman šíronosý) a 4 druhy želv (3 poddruhy želvy nádherné, želva bahenní)

private crocodile exhibition in tropic glasshouse - 3 species of caimans (Panama caiman, common caiman, broad-snouted caiman) and 4 species of turtles (3 ssp. of yellow-bellied turtles, European pond turtle)

tropické rostliny
tropic plants

N/A

od 1987 - soukromý chov; 2001 - otevření veřejnosti
since 1987 - private breeding; 2001 - opening to the public

soukromé - Karl-Heinz Voigt
private - Karl-Heinz Voigt

N/A

N/A
 
1) Geschichte des Krokodilestation (bis 2012)

0 0 0 7 / 37
(2011)
7 / 37 0 0
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2018 Poslední úprava 24.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.