!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Heinersdorf

některé zdroje uvádí Steinhöfel (Heinersdorf je od r. 2001 administrativně součástí Steinhöfelu) • some sources mention Steinhöfel (Heinersdorf is administrativelly part of Steinhöfel since 2001)


Heimattiergarten Heinersdorf
Tierpark Heinersdorf
Heinersdorf Local Animal Garden • Heinersdorf Animal Park
52°27'34"N, 14°13'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0032A
     
 
Am Tierpark
15518 Steinhöfen OT Heinersdorf
GERMANY
 
+49 3343271779
 
N/A
 
N/A
 
na stránkách zámku Heinersdorf • on site of Henersdorf Castle: www.schloss-heinersdorf.info/...  
 
malá zoo s převážně (ale nejen) domácími zvířaty - daňci, lamy, ovce, kozy, prasata, osli (včetně poitouských), poníci, klokani, pštrosi, papoušci, drůbež

small zoo with mainly (but not only) domestic animals - fallow deer, lamas, sheep, goats, pigs, donkeys (including Poitou), ponies, wallabies, ostriches, parrots, fowl

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.06. 2018 Poslední úprava 19.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.