!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Berlín • Berlin
Berlin

 
Berlin

Balin  Bälliin; Bärliin  Berlin; Barliń  Berlín

1949 - 1990 dvě samostatné části: Berlín (neoficiálně Východní Berlín) v NDR a Západní Berlín (West-Berlin; Westberlin, později oficiálně Berlin (West)) de facto samostatná městská republika, ačkoli oficiálně součást NSR • 1949 - 1990 two independent parts: Berlin (unofficially East Berlin) in GDR and West Berlin (West-Berlin, Westberlin, later oficially Berlin (West)) de facto independent city republic, athought officially part of FRG


Privates Museum für Tierkunde Berlin
PMTB
Berlin Private Zoology Museum
52°25'16"N, 13°22'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BE-0011B
     
 
Hranitzkystraße 3
12277 Berlin-Marienfelde
GERMANY
 
+49 307227733
 
+49 307225648
 
info☼pmtb.de
 
www.pmtb.de  
 
zoologické muzeum s množstvím drobných živých zvířat v teráriích a vitrínách (hlodavci, plazi, žáby, raci, brouci a jiný hmyz) a několik větších zvířat na zahradě - želvy, pár vzácných plemen domácích zvířat a také dětská zoo s morčaty a králíky. Dříve i muntžaci, klokani, kusu, vačice, hutie, kozy, ovce, prasata, emu a husy.
Zoologické muzeum a mini zoo založil Fritz Saager v roce 1967, tehdy bylo menší a okolí bylo méně obydlené, takže nebyly žádné problémy. Dnes je muzeum provozováno vnukem zakladatele Rolfem Rese, je mnohem větší (především mini zoo) a všude okolo je souvislá vilová zástavba a tak si mnoho sousedů volá po uzavření muzea a mini zoo - stěžují si na zápach a hluk a také na neúměrně zvýšený provoz v ulici.

zoological museum with a number of small live animals in terrariums and showcases (rodents, reptiles, frogs, crayfish, beetles and other insects) and some larger animals in the garden -  turtles, a few rare breeds of domestic animals and a petting zoo with guinea pigs and rabbits. Earlier also muntjacs, wallabies, brush-tailed possum, opossums, hutias, goats, sheep, pigs, emus and geese.
Zoological Museum and mini zoo was founded by Fritz Saager in 1967, then it was smaller and the surrounding area was less inhabited, so there were no problems. Today, the museum is operated by the founder's grandson Rolf Rese, it is much larger (especially the mini zoo) and continuous villa building is surrounding everywhere and so many neighbors calling for the closure of the museum and a mini zoo - they complain about the smell and noise and also disproportionately increased traffic in the street.

muzejní sbírky, dětská kontaktní zoo
museum collections, petting zoo

N/A

1967 (Fritz Saager); veřejnosti otevřené asi až od 1984
1967 (Fritz Saager); opened to the public probably only since 1984

soukromé (Rolf Rese)
private (Rolf Rese)

~ 1.400 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~50 / ~150
(2015)
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.07. 2016 Poslední úprava 23.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.