!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Imavere

Имавере [Imavere]


Sassi Talu Jaanalinnufarm
Sassi Ostrich Farm  Страусиная ферма Сасси [Strausinaya ferma Sassi]
58°43'44"N, 25°47'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-EE-XX-0010B
     
 
Imavere
Imavere vald, 72401
Järvamaa
ESTONIA
 
+372 56657199
 
N/A
 
jaanalinnufarm☼gmail.com
 
www.sites.google.com/...  
 
původně jen komerční pštrosí farma, později (2004) i emu, potom (2005) nandu a od roku 2009 i mnoho dalších druhů - papoušci (andulky, korely, žakové, amazoňani...), jeřábi, pávi, bažanti, slepice, hrdličky, holubi, králíci, morčata, činčily, klokani...

originally commercial ostrich farm only, later (2004) also emus, after that (2005) rheas and since 2009 also many other species - parrots (budgies, cockatiels, grey parrots, Amazons...), cranes, peacocks, pheasants, doves, pigeons, rabbits, guinea pigs, chinchillas, wallabies...

obchod se suvenýry
souvenir shop

základní občerstvení a jídlo na předchozí objednávku
basic refreshment and meal by previous order

2002 - pštrosí farma (mini zoo vznikala postupně, cca od 2009)
2002 - ostrich farm (the mini zoo arose gradually, ca. since 2009)

soukromé (Innar Rohtsalu)
private

N/A

~1,5 ha

1) Stručně o farmě a mini zoo

0 0 0 ~24+ / ?
(2018)
0 ~19+ / ? ~5+ / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 29.07. 2018 (Video: 03 min 16 sec)
Image 1 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018 (Video: 03 min 16 sec)
Roman Hynek, 29.07. 2018 (Video: 03 min 16 sec)
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 2 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 3 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 4 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 5 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 6 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 7 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 8 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 9 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 10 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 11 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 12 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 13 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 14 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 15 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 16 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 17 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 18 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 19 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 20 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 21 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 22 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 23 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 24 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 25 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 26 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 27 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 28 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 29 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 30 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 31 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 32 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 33 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 34 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 35 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 36 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 37 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 38 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 39 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 40 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 41 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018
Image 42 of 42
Roman Hynek, 29.07. 2018
Roman Hynek, 29.07. 2018

  Stránka vytvořena 10.02. 2011 Poslední úprava 06.09. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.