!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pärnu

Pyarnu   Пярну [Pyarnu] ; Пернов [Pernov]   Pernu  Pērnava  Pärnu ; Pernov ; Pernava


Pärnu Mini Zoo
Pärnu terraariumi
Пярнуский минизоопарк [Pyarnuskiy miniízoopark] • Пярнуский террариум [P. terrarium]
58°23'03"N, 24°29'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-EE-XX-0003A
     
 
Vanna-Tallinna
Pärnu 80011
ESTONIA

Postal address:
Akadeemia 7
Pärnu 80011
ESTONIA
 
+372 5516033
 
N/A
 
minizoo☼hot.ee
 
N/A
 
malé soukromé terárium se zajímavou kolekcí hadů (především jedovatých), ale i s kajmany, několika druhy ještěrek, želv, žab, bezobratlých a hlodavců

small private terrarium with interesting collection of snakes (especially venomous), but also caimans, several species of lizards, tortoises, frogs, invertebrates and roddents

množství květin a dalších rostlin (okolo 150 druhů); ubytování
numerous flowers and other plants (around 150 species); accommodation

X

1999 (Peeter Põldsam); od června 2012 na současném místě
1999 (by Peeter Põldsam); since June 2012 in the current location

soukromé (nezisková organizace "MTÜ Baltic Herpetological Society")
private (NGO of "MTÜ Baltic Herpetological Society")

234 m2

N/A

1) Stručně o Mini zoo

~2 / ? 0 ~1 / ? ~44+ / ?
(2018)
~39+ / ? 0 ~2 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 13.07. 2018 (Video: 02 min 12 sec)
Image 1 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018 (Video: 02 min 12 sec)
Roman Hynek, 13.07. 2018 (Video: 02 min 12 sec)
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 2 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 3 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 4 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 5 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 6 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 7 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 8 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 9 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 10 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 11 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 12 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 13 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 14 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 15 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 16 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 17 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 18 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 19 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 20 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 21 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 22 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 23 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 24 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 25 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 26 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 27 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 28 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 29 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 30 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 31 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 32 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 33 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 34 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 35 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 36 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 37 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 38 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 39 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 40 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 41 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 42 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 43 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 44 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 45 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 46 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 47 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 48 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 49 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 50 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 51 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 52 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 53 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 54 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 55 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 56 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 57 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 58 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 59 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 60 of 60
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018

  Stránka vytvořena 09.02. 2011 Poslední úprava 06.09. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.