!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kragujevac

Крагујевац  Крагуевац [Kraguevats]

historicky • historically: Kragujevdza


Eko Park Ilina Voda
Еко Парк Илина Вода • Eko Park Kragujevac • Еко Парк Крагујевац
Eco Park Ilina Voda • Kragujevac Eco Park
44°00'56"N, 20°56'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RS-XX-0014B
     
 
Neznanog junaka 6/16
34000 Kragujevac
SERBIA
 
+381 34332964
+381 641198412
 
N/A
 
nvo_ekopark☼yahoo.com
 
www.ekopark.rs
 
v roce 1900 Svetozar Andrejević daroval závětí občanům města Park Ilina Voda. Park postupně zchátral, zarostl plevelem a stal se skládkou. V roce 1997 vzniklo občanské sdružení Eko Park, které se rozhodlo park změnit... Během několik let byl park vyčištěn, vybaven lavičkami, hřišti na fotbal, volejbal, basketbal, dětským hřištěm, fontána (s 3,5 m dlouhým proudem vody), 5 umělých jezírek, 90ti metrový potok a minizoo. Na Velikonoce 2004 byl Eko Park otevřen. Zatím je v minizoo je několik desítek zvířat, ale neustále se rozšiřuje. Opice, koně, poníci, osli, ovce, kozy, králíci, bažanti, pávi, slepice, vodní ptáci atd.

in 1900 Svetozar Andrejević gave the citizens by a testament the Ilina Voda Park. The park gradually fell into disrepair, overgrown with weeds and became a landfill. In 1997, civic association Eko Park was founded and decided to change the park... During several years the park was cleaned, equiped with benches, a playground for football, volleyball, basketball, children's playground, fountain (with a 3.5 m long stream of water), 5 artificial lakes, 90-meter creek and the mini-zoo. At Easter 2004, the Eco Park was opened. For the time being, in the mini-zoo there are several dozens of animals, but it constantly expanding. Monkeys, horses, ponies, donkeys, sheep, goats, rabbits, pheasants, peacocks, chickens, waterfowl etc.

dětské hřiště, sportoviště, park, třímetrová "socha" velikonočního vejce - největší v Evropě a druhá na světě
children's playground, sport fields, park, three-metres "sculpture" of Easter egg - the largest in Europe and second in the world

N/A

2004

občanské sdružení Eko Park
citizens association Eko Park

7,15 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.02. 2012 Poslední úprava 17.02. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.