!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ternopil

Ternopil'; Ternopol; Ternopol'  Тернопіль [Ternopil']   Тернополь [Ternopol']   Tarnopol  Ternopol


Ternopil Mini-Zoo
Ternopol Mini-Zoo Mini-Zoo of Topilche Hydropark
Тернопільський зоокуток [Ternopil's'kyy zookutok] • Зоокуточок Гідропарку «Топільче» [Z. Gidroparku "Topil'che"]
Тернопольский зооуголок [Ternopol'skiy zoougolok] • Зооуголок Гидропарка «Топильче» [Z. Gidroparka "Topil'che"]
předešlé názvy  •  former names
(ENG) Mini-Zoo (Zoo-corner) of Hydropark "Pioneer"
(UKR) Зоокуточок Гідропарку «Піонерський» [Z. G. "Pioners'kyy"]
(RUS) Зооуголок Гидропарка «Пионерский» [Z. G. "Pionerskiy"]
49°32'49"N, 25°34'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0050A
     
 
Gidropark Topilche
Ternopol, 46000
UKRAINE
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
v 80. letech byla 66ti hektarová plocha pustiny a bažin (,kde se předtím těžila rašelina) přeměněna v nový, moderní park. Byly vysázeny stromy, vybetonovány cesty, vykopána koryta řek, vyhloubeny rybníky... nechybí umělé peřeje, přehrady s vodopády... jsou zde fontány kolem centrální aleje, různé atrakce, kolotoče, figuríny dětských hrdinů a také zookoutek... Celý park je napájen z vedlejšího Ternopolského jezera (park leží pod úrovní hladiny jezera), přičemž "motorem" celého hydrosystému je soustava vodních mlýnů. Příznačně je tedy celé dílo nazýváno Hydropark Topilče (Topilče je název starověkého osídlení, na místě dnešního Ternopolu).
Zookoutek zabírá zhruba 4 ha plochy a je volně a zdarma přístupný komukoli. Bílí jeleni, koně, osli, poníci, kozy, pštrosi, pávi, vodní ptáci (labutě, kachny...), bažanti, perličky atd.

in 80s, 66 hectares of wasteland and swamps (where was mined peat) was transformed into a new, modern park. Trees was planted, roads concreted, river beds ditched, ponds dug... not missing even artificial rapids, dams with waterfalls ... There are fountains around the central avenue, a variety of attractions, carousels, figurines of children's heroes and mini-zoo ... The park is fed from a nearby Ternopol lake (the park lies below the surface of lake), set of water mills is the "engine" of whole hydro-system. So whole work is fittingly called the Hydropark Topilche (Topilche is the name of an ancient settlement on the site of today Ternopil).
Mini-zoo occupies about 4 hectares and is freely accessible to anyone and free of charge. White deer, horses, donkeys, ponies, goats, ostriches, peacocks, waterfowl (swans, ducks ...), pheasants, guinea fowl etc.

nádherný park a množství dalších atrakcí v něm
beautiful park and many other attractions within

občerstvení v parku (okolo zookoutku)
refreshment in the park (around the mini-zoo)

1985

městská (bez statutu národního významu)
municipal (without status of national importance)

N/A

N/A - okolo 4 ha (celý park 66 ha)
N/A - around 4 ha (whole park 66 ha)

1) stručně o zookoutku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 28.05. 2011 (Video: 3 min 09 sec)
Image 1 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011 (Video: 3 min 09 sec)
Roman Hynek, 28.05. 2011 (Video: 3 min 09 sec)
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 2 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 3 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 4 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 5 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 6 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 7 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 8 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 9 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 10 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 11 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 12 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 13 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 14 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 15 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 16 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 17 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 18 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 19 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 20 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 21 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 22 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 23 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 24 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 25 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 26 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011
Image 27 of 27
Roman Hynek, 28.05. 2011
Roman Hynek, 28.05. 2011

  Stránka vytvořena 06.01. 2011 Poslední úprava 09.06. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.