!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yevpatoriya

Yevpatoria; Eupatoria  Євпаторія [Yevpatoriya]   Евпатория [Yevpatoriya]   Kezlev    Jevpatorija


Yevpatoriya Dolphinarium
Yevpatoria Dolphinarium
 Євпаторійський дельфінарій  [Yevpatorys'kyy del'finariy]
Евпаторийский дельфинарий [Yevpatoriyskiy del'finariy]
45°10'47"N, 33°21'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0081A
     
 
ul. Kievskaya 19 / 20
Yevpatoriya, 97412
AR Krym
UKRAINE
 
+7 9788554651
+7 3656927099
 
N/A
 
ldc-nazaret☼mail.ru
 
www.dolphinevpatoria.ru  
 

kryté delfinárium - původně v budově bývalých bahenních lázní na ulici Gorkého - dva bazény - hlavní a menší pro lachtany. Voda z minerálního pramene z hloubky 90 m (dosolovaná). Od roku 2012 je otevřené nové moderní delfinárium v parku Frunzeho (ulice Kyjevská). Nové delfinárium má otevíratelnou střechu, hlavní bazén a dva menší pro ploutvonožce, voda je opět z minerálního pramene.
Na zimu jsou delfíni stěhováni do Delfinária Donuzlav (pobočka Jevpatorijského delfinária), kde dva měsíce odpočívají v přirozených podmínkách slaného jezera. Delfinárium je jednou ze základem pro rehabilitaci zraněných divokých delfínů. Delfíni skákaví, běluhy, lachtani medvědí a lachtani hřívnatí.

indoor dolphinarium - originally in the building of the former mud baths in  Gorky street - two pools - main and lesser for sea lions. Water from the mineral spring from a depth of 90 m (with adding salt). Since 2012 the new modern dolphinarium is opened in Frunze Park (Kiev Street). The new dolphinarium has an openable roof, main pool and two lesser for pinnipeds, the water is again from the mineral spring.
In winter, dolphins are moving to the Dolphinarium Donuzlav (branch of Yevpatoriya Dolphinarium), where they rest for two months under natural conditions of salt lake. The Dolphinarium is one of the bases for the rehabilitation of injured wild dolphins. Bottlenose dolphins, belugas, northern fur seals and South-American sea lions


focení s delfíny a lachtany, suvenýry; blízko je Zábavní park Frunzeho, kde je nové akvárium
photo with dolphins and sea lions, souvenirs; near is Amusement Frunze Park, where is also new aquarium

N/A

6. září 1996 (na ulici Gorkého); od 29. dubna 2012 na současném místě
6th September 1996 (in Gorky street); since 29th April 2012 in current place

LDC Nazaret sr.o. (ООО ЛДЦ «Назарет»)
LDTs Nazaret Ltd. (ООО ЛДЦ «Назарет»)

původní delfinárium: 250 sedadel; hlavní bazén: objem 1.300m3 ,délka 22 m, šířka v nejširším bodě: 11,5 m, hloubka: 4 - 4,5 m
nové delfinárium: 800 sedadel; hlavní bazén: objem 2.000 m3, průměr 22 m; hloubka 6 m; menší bazény: objem 400 a 200 m3

the original dolphinarium: 250 seats ; main pool: volume: 1,300 m3, length: 22 m, width at the widest point: 11.5 m, depth: 4 - 4.5 m
the new dolphinarium: 00 seats; main pool: volume: 2,000 m3; diameter 22 m; depth 6 m; lesser pools: volume 400 and 200 m3

N/A

1) О дельфинарии

N/A N/A N/A 3 / ~18
(2012)
N/A N/A 3 / ~18
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Image 1 of 2
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Image 2 of 2
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011
Konstantin Krasnopol'skiy, 22.1. 2011

  Stránka vytvořena 11.01. 2011 Poslední úprava 28.10. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.